Eksperci podpowiadają: ograniczenie kolejek, dostępność do leków, integracja opieki zdrowotnej i społecznej

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: KG/ rynekaptek.pl   21-10-2019, 19:46

Eksperci podpowiadają: ograniczenie kolejek, dostępność do leków, integracja opieki zdrowotnej i społecznej Krzysztof Bukiel, przewodniczący OZZL był zdania, że system powinien być tak zorganizowany, żeby nie trzeba było co chwilę różnych doraźnych działań (fot. archiwum)

Nie cieszmy się, że o 50 proc. wzrosła liczba zapisanych recept elektronicznych, bo to nie jest miernik. Ważne, jak się w tym czasie wydłużyły czas porad i dostępność do lekarza - mówił Paweł Górski w finale sesji inauguracyjnej jubileuszowego XV Forum Rynku Zdrowia (21 października) uczestnicy zaproponowali swoje ‘’Piątki dla zdrowia’’.

Jacek Krajewski, prezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie wskazywał na deinstytucjonalizację: - Pacjenci wracający ze szpitala do domu powinni mieć tam właściwie sprawowaną opiekę. Wzrost znaczenia podstawowej opieki zdrowotnej - żeby POZ mógł w sposób swobodny konsultować z AOS. Szpitale powiatowe jako zaplecze dla POZ. Nowe zawody medyczne, czyli kadry, które uzupełniałyby zespół w podstawowej opiece zdrowotnej w opiece nad pacjentem w domu. Priorytet dla opieki długoterminowej.

Małgorzata Gałązka-Sobota, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego, zastępca przewodniczącego Rady NFZ stawiała nie na pojedyncze reformy, a na całe programy i plany zmian: - Po pierwsze promocja zdrowia i profilaktyka - integracja środków na Fundusz Zdrowia Publicznego, który powinien być podstawą do finansowania działań skutecznych tam, gdzie ta sprawczość jest największa, a najbardziej wierzę w samorząd powiatowy i POZ. Działanie na rzecz integracji międzyresortowej: edukacją i profilaktyką zdrowia może się zajmować wiele resortów - efekt synergii będziemy szybko widzieli. Pełna zgoda co do ustawy o jakości i bezpieczeństwie pacjenta, zdefiniowanie kryteriów autoryzacji podmiotów, które dostają finansowanie publiczne, stworzenie systemu rejestrów, formuła ''no fault''. Doprecyzowanie roli i zadań poszczególnych poziomów zabezpieczenia szpitalnego ze zdefiniowaniem podstawowego zabezpieczenia szpitalnego realizowanego w modelu zintegrowanej opieki POZ, AOS i szpitala powiatowego. Szpitale ostre, szpitale planowe, łóżka opieki długoterminowej - integracja opieki zdrowotnej i społecznej. Strategia na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w sektorze ochrony zdrowia - bez tego planu nawet z finansowaniem będzie nam trudno realizować działania na rzecz pacjentów.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH