Eksperci: ustawa refundacyjna uderzy w płynność aptek

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: Tomasz Dąbrowski/rynekaptek.pl   27-04-2011, 06:29

Eksperci: ustawa refundacyjna uderzy w płynność aptek Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Po latach konsolidacji, hurtownicy rozpoczęli 2011 rok od optymalizacji działalności operacyjnej i redukcji kosztów. Zdaniem ekspertów, zmiany w prawie wpłyną na zmianę struktury rynku na korzyść aptek sieciowych i franczyzowych.

W lutym br. producenci leków nie tolerowali już takich opóźnień płatności, jak rok wcześniej, kiedy znajdowali się jeszcze w fazie walki o klienta.

Euler Hermes, funkcjonujący na rynku ubezpieczeń należności handlowych, wyliczył że w lutym br. średni termin płatności, jakiego udzielano dystrybutorom wynosił 52 dni (wobec 55 dni w II kwartale 2010 r.), średnie przeterminowanie przez nich płatności – 3 dni (ok. 10 dni w II kwartale 2010 r.), zaś w terminie spłacane było ponad 95 proc. wartości należności (91 proc. w II kwartale 2010 r.).

Firma otrzymała takie wyniki na podstawie badania dystrybutorów posiadających w skali lutego 2011 roku łączne zobowiązania o wartości 1,35 mld złotych.

Terminowość lepsza, gorzej z wysokością płatności
Paweł Tyszka, kierujący w Euler Hermes zespołem ds. oceny ryzyka w farmacji, zwraca uwagę, że średni kredyt kupiecki oferowany hurtownikom w 2010 roku oscylował w przedziale 48–55 dni (w porównaniu z 2009 rokiem był krótszy o 5–7 dni), zaś średnie opóźnienie w płatnościach kształtowało się na poziomie 5–10 dni.

- Na podstawie danych średniorocznych widać wyraźnie, że producentom udało się na tyle zmobilizować odbiorców hurtowych, iż w porównaniu do lat ubiegłych tendencja do wydłużania średniego czasu spływu należności została nie tylko wyhamowana, lecz wręcz odwrócona. Zarówno termin płatności jak i opóźnienia były najdłuższe w pierwszym kwartale 2010 roku, a w kolejnych miesiącach sytuacja uległa znaczącej poprawie – mówi Paweł Tyszka.

Nie przełożyło się to na większą wartość należności otrzymywanych w terminie. Wskaźnik na poziomie ponad 90 proc. jest wprawdzie relatywnie wysoki, jednak przy analizowanym obrocie na poziomie 1,7 mld zł miesięcznie, wartość przeterminowanych faktur to około 125 mln zł.

Centralizacja logistyki
Na przestrzeni ostatnich lat sytuacja była stabilna, dlatego nasz rozmówca spodziewa się jedynie niewielkich odchyleń od powyższych wartości w tym roku. Producenci - w zależności od własnej siły rynkowej i oferowanych przez siebie produktów - znacznie różnicują długość udostępnianego kredytu kupieckiego (od 14 do ponad 75 dni).
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH