Eksperci: zwiększenie kompetencji farmaceutów to konieczność

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: Gemini/ rynekaptek.pl   02-10-2020, 10:02

Eksperci: zwiększenie kompetencji farmaceutów to konieczność Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Wprowadzenie opieki farmaceutycznej do koszyka świadczeń gwarantowanych, ustanowienie NFZ podmiotem odpowiedzialnym za kontraktację i nadzór nad opieką farmaceutyczną, a także przypisanie pacjenta do jednego farmaceuty - proponują eksperci DZP.

Uwarunkowania demograficzne, niedobór kadr medycznych, niedostosowanie zawartości koszyka świadczeń gwarantowanych do wielkości środków na system ochrony zdrowia w Polsce oraz zwiększona zapadalność na choroby cywilizacyjne, w tym przewlekłe, powodują, że Polska jest wciąż na szarym końcu pod względem kondycji zdrowotnej społeczeństwa i dostępu do opieki medycznej. Problemem jest też nieprzestrzeganie zaleceń terapii przez pacjentów oraz profilaktyki. W tych obszarach wykorzystanie potencjału farmaceutów jest najwyższą koniecznością. Takie wnioski płyną z najnowszego raportu na temat opieki farmaceutycznej w Polsce, opracowanego przez kancelarię DZP. Partnerem raportu jest Gemini Polska.

Według długoterminowych prognoz demograficznych, w najbliższych latach będziemy najszybciej starzejącym się społeczeństwem w Europie. Szacuje się, że osoby 65-letnie i starsze w 2030 będą stanowiły co najmniej 20% ludności. Dodatkowo, w Polsce aż 8,5% mieszkańców Polski deklaruje niezaspokojenie potrzeb zdrowotnych (dane z 2018 roku) – to znacznie więcej niż wynosi średnia w Unii Europejskiej (3,6%). Stan zdrowia naszego społeczeństwa jest gorszy niż większości Europejczyków. Rośnie potrzeba wskazania rozwiązań, które poprawiłyby efektywność systemu ochrony zdrowia, a przez to przełożyły się pozytywnie na poprawę stanu zdrowia Polaków. Skuteczne wdrożenie opieki farmaceutycznej do systemu ochrony zdrowia jest jednym z kluczowych sposobów przeciwdziałania jej niewydolności w naszym kraju.

- Przy obecnych wyzwaniach polskiego systemu ochrony zdrowia zwiększenie kompetencji farmaceutów to konieczność. Dodatkowo, Polska posiada odpowiednie zasoby potrzebne do wprowadzenia opieki farmaceutycznej w aptekach, ze względu na ich dużą dostępność, liczny i kompetentny personelu farmaceutyczny oraz poszerzany o nowe funkcjonalności system e-Zdrowie  - mówi Marcin Czech, prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, Kierownik Zakładu Farmakoekonomiki Instytutu Matki i Dziecka.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH