Farmaceuci będą wspierać pacjentów i wypisywać leki

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: WOK   16-04-2021, 09:47

Farmaceuci będą wspierać pacjentów i wypisywać leki Farmaceuci Fot. ShutterStock Data dodania: 19 grudnia 2022

Farmaceuci doczekali się formalnych uprawnień. Zgodnie z nim udzielą pacjentowi, w porozumieniu z jego lekarzem, konsultacji dotyczących przyjmowanych leków i wypiszą recepty.

W piątek (16 kwietnia) weszła w życie Ustawa o zawodzie farmaceuty, która jest ważna zarówno dla samych farmaceutów jak i pacjentów.

Ustawa reguluje kwestie dotyczące m.in. uzyskiwania prawa wykonywania zawodu farmaceuty, wykonywania zawodu farmaceuty, ustawicznego rozwoju zawodowego farmaceutów. Określa też uprawnienia farmaceuty i związane z nimi świadczenia, jakie mogą realizować dla pacjentów w aptece w ramach tzw. opieki farmaceutycznej. Da również farmaceutom prawo do wypisywania recept.

Opieka farmaceutyczna
Dla pacjentów największa nowość polega na tym, że farmaceuta będzie mógł w konsultacji z lekarzem wspierać pacjenta we właściwym wyborze leków, a przede wszystkim oceniać czy przyjmowane leki nie wchodzą w interakcje, które mogą okazać się niebezpieczne. Interakcje lekowe to bardzo poważny problem dotyczący osób z wielochorobowością, które przyjmują wiele preparatów.

Opieka farmaceutyczna będzie więc świadczeniem zdrowotnym polegającym na sprawowaniu przez farmaceutę szczegółowego nadzoru nad przebiegiem indywidualnej farmakoterapii.

W ustawie opieka farmaceutyczna zdefiniowana została jako świadczenie zdrowotne udzielane przez farmaceutę i stanowiące udokumentowany proces, w którym farmaceuta, współpracując z pacjentem i lekarzem prowadzącym leczenie pacjenta, a w razie potrzeby z przedstawicielami innych zawodów medycznych, czuwa nad prawidłowym przebiegiem indywidualnej farmakoterapii.

Opieka ta może obejmować m.in. prowadzenie konsultacji farmaceutycznych; wykonywanie przeglądów lekowych wraz z oceną farmakoterapii, z uwzględnieniem problemów lekowych pacjenta; opracowywanie indywidualnego planu opieki farmaceutycznej; wystawianie recept w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego.

Co zależy od pacjenta
Jak wynika z ustawy, w ramach opieki farmaceutycznej w aptece mogą być prowadzone: porady dla pacjenta na temat stosowanej terapii, także udzielanie instrukcji na temat użytkowania takich urządzeń jak glukometr, ciśnieniomierz czy nebulizator; kompleksowa analiza działania wszystkich stosowanych przez pacjenta leków. Możliwe jest też opracowanie przez farmaceutę indywidualnego planu opieki zmierzającego do osiągnięcia konkretnych efektów zdrowotnych, np. wyrównania glikemii, uzyskania oczekiwanego poziomu ciśnienia tętniczego.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH