Farmaceuta szpitalny: współczynnik wynagrodzenia pozostał na niskim poziomie

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: Dziennik Ustaw   22-06-2021, 17:01

Farmaceuta szpitalny: współczynnik wynagrodzenia pozostał na niskim poziomie W ustawie zawarte zostały współczynniki wynagrodzeń przewidziane dla zawodów zajmujących się ochroną zdrowia Fot. ShutterStock Data dodania: 20 grudnia 2022

W tej chwili osoba, która skończy studia na wydziale farmacji i nie ma specjalizacji, ma o 400 zł większe wynagrodzenie od technika farmaceutycznego. Nie może tak być. Ale jednak tak jest.

21 czerwca została ogłoszona nowelizacja ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (załącznik).

Współczynniki dla zawodów medycznych

W ustawie zawarte zostały współczynniki wynagrodzeń przewidziane dla zawodów zajmujących się ochroną zdrowia. Współczynnik określa w jakim stosunku do średniej krajowej pozostaje najniższe wynagrodzenie osób z poszczególnych zawodów medycznych.

Finalne brzmienie ustawy to efekt prac Sejmu, który odrzucił zgłoszone przez Senat poprawki. Miały one na celu podniesienie wynagrodzeń w jeszcze większym stopniu, niż przewidywał resort zdrowia.

Współczynniki, jakie przewiduje ustawa dla osób z poszczególnych zawodów:

- Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny - 1,31

Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację pierwszego stopnia w określonej dziedzinie medycyny - 1,2

- Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji - 1,06

- Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta - 0,81

Farmaceuta szpitalny jak fizjoterapeuta i diagnostyk

Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–4, wymagający wyższego wykształcenia i specjalizacji: 1,06

Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–5 albo pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny, wymagający wyższego wykształcenia, bez specjalizacji - 0,81

Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - 1,06

- Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, albo pielęgniarka z tytułem zawodowym licencjat albo magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym licencjat albo magister położnictwa - 0,81

- Pielęgniarka albo położna inna niż określona w lp. 7 i 8, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - 0,73

Fizjoterapeuta albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–9 albo pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny, wymagający średniego wykształcenia - 0,73

Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny, inny niż określony w lp. 6 i 10: - 0,59

400 zł więcej od technika

Jeszcze w maju, podczas debaty sejmowej, wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Warszawie, Ewa Steckiewicz-Bartnicka wyraziła ubolewanie, że jako farmaceuta czuje się ciągle pomijana.

- To był nie dialog, lecz monolog. W tej chwili osoba, która skończy studia i nie ma specjalizacji, ma o 400 zł większe wynagrodzenie od technika farmacji. Nie może tak być. Na Zachodzie wszyscy wiedzą, że złotówka zainwestowana w farmaceutę, to pięciokrotny zysk. Dlatego, że jesteśmy nieliczną grupą, to mamy być przezroczyści w systemie? - zastanawiała się.

Podobał się artykuł? Podziel się!

DO POBRANIA


comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH