Farmacja: szybciej uwierzą w świętego Mikołaja niż spełnienie postulatów?

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: Luiza Jakubiak   28-06-2021, 14:02

Farmacja: szybciej uwierzą w świętego Mikołaja niż spełnienie postulatów? Fot. ShutterStock Data dodania: 20 grudnia 2022

Jako branża farmaceutyczna chcielibyśmy mieć swoje miejsce przy stole, przy którym będziemy wypracowywali wspólnie rozwiązania - marzy Marek Macyszyn, dyrektor Vertex Pharmaceuticals.

- Jeżeli mieliby Państwo jedno bądź dwa życzenia, które miałyby się spełnić, to co to by były za życzenia? - takie zadanie postawił przed uczestnikami debaty "Przemysł farmaceutyczny" w ramach HCC2021 prowadzący to wydarzenie dr Krzysztof Łanda.

O czym zatem marzą przedstawiciele środowiska farmaceutycznego?

Realne realne mechanizmy wsparcia dla inwestorów

Katarzyna Urbańska z Servier Polska: Mamy zapowiedź pojawienia się nowelizacji ustawy refundacyjnej. Jeżeli mówimy o życzeniach, to na pewno chciałabym, żeby w tej ustawie pojawiły się zapisy, które będą tworzyły realne mechanizmy wsparcia dla inwestorów

Na pewno jest w tym obszarze kilka bardzo ważnych elementów. Chociażby kwestia polityki nastawionej na silną presję na redukcję cen, przy wymaganiach zachowania wysokiej jakości. To jest bardzo trudna sytuacja dla firm, które są inwestorami.

Dla inwestorów, którzy już tutaj są, potrzebna jest zapowiedź stabilności i przewidywalności. Mogłaby ona polegać na przykład na tym, że firmy, które są inwestorami, mogłyby być zwolnione z pewnych procedur formalnych w procesie renegocjacji czy też z obowiązku negocjacji cenowych. Wydłużenie czasu objęcia refundacją produktów to są konkretne zapisy, które byłyby na pewno bardzo wartościowe z punktu widzenia firm inwestujących.

Potrzeba definicji partnera polskiej gospodarki i bezpieczeństwa lekowego

Sebastian Szymanek, wiceprezes zarządu Zakładów Farmaceutycznych Polpharma: Mam dwa proste życzenia. Moje marzenie numer jeden nic nie kosztuje i jest dziecinnie proste do wdrożenia - to jest zgoda na to, żeby stosować zapisy dotychczasowej ustawy i w zamian za dostarczanie leków, których ceny były stale obniżane, zaoferować firmie możliwość przedłużenia dotychczasowych decyzji refundacyjnych na kolejny okres.

Natomiast nieco bardziej skomplikowane życzenie jest spójne z tym, co wspólnie wypracowaliśmy w ramach PZPPF. To jest stworzenie takiego projektu, w którym znajdzie się definicja partnera polskiej gospodarki i bezpieczeństwa lekowego. Jak to zrobić? To jest właśnie kwestia otwartej dyskusji o celach strategicznych, jakie chcemy osiągnąć i idących za tym korzyści.

To mogą być bardzo proste rzeczy, takie jakie jak korzyści wynikające ze wspomnianej możliwości aplikowania o cenę leku na dotychczasowych zasadach.

Jeśli celem byłoby, że wszystkie leki, które nie są już objęte ochroną patentową, mają pochodzić z rynku krajowego, to należałoby wpuszczać je na listę refundacyjną w odpowiednio dużych ilościach, żeby zabezpieczyć bezpieczeństwo lekowe i zapewnić firmom budowę wolumenu.

W ten sposób możemy zachęcać inwestorów do coraz bardziej poważnego zaangażowania w polski rynek. To nie jest nadmiernie skomplikowane, ale musi być do tego nie tylko wola, ale i odwaga. 

Chcielibyśmy mieć swoje miejsce przy stole

Marek Macyszyn, dyrektor generalny w Polsce i Czechach Vertex Pharmaceuticals: Swoje życzenia widzę na dwóch płaszczyznach: pierwsza dotyczy systemu i warunków prowadzenia biznesu. Na pewno zależałoby nam jako branży na tym, żeby te warunki były stabilne, przewidywalne, a decyzje powtarzalne. 

Jako branża chcielibyśmy mieć swoje miejsce przy stole, przy którym będziemy wypracowywali wspólnie te rozwiązania.

Drugie życzenie jest związane z kwestią dostępu do leków w chorobach rzadkich. Potrzebujemy rozwiązań legislacyjnych, które przekują plany w konkretne rozwiązania i otworzą dostęp do tych terapii. 

Chodzi m.in. o wyrównywanie szansy dostępu do leków, które zazwyczaj mają cenę wyższą niż leki stosowane w chorobach populacyjnych. W konsekwencji też nie spełniają progu efektywności kosztowej. Należy wprowadzić stosowanie innych parametrów aniżeli tylko cena, a może w ogóle odejście od tej oceny.

Dane medyczne dobrem wspólnym narodowym Polaków

Bogdan Falkiewicz, dyrektor konsultingu w Polsce IQVIA: Ja mam życzenia oczywiste - jak się wydaje z logicznego punktu widzenia i absolutnie rewolucyjne z punktu widzenia stanu zastanego, w którym chwili obecnej funkcjonujemy.

Jedną z największych strat, być może nawet większą niż kwestia tego, jakie ulgi przekazujemy dla określonych działań w przemyśle farmaceutycznym, czy jak fundujemy leki, jest brak potraktowania danych dotyczących terapii i dotyczących efektywności leczenia jako dobra wspólnego narodowego Polaków. Wydaje mi się, że to jest absolutnie pierwszoplanowe życzenie. 

Jeżeli te dane zaczęlibyśmy w sposób otwarty wykorzystywać i udostępniać, a nie traktować ich jako własności kilku instytucji, ale z zachowaniem wszystkich rygorów RODO, pozwalać niezależnym naukowcom, firmom farmaceutycznym, instytucjom rządowym i pozarządowym wykorzystywać w pełni te dane do oceny stanu zdrowia, potrzeb terapeutycznych, efektywności leczenia, to można zacząć wdrażać zarządzanie jakością w systemie.

Drugie życzenie też wydaje się absolutnie oczywiste. To jest zmiana perspektywy budżetowo - czasowej w ocenie faktów, które analizujemy w systemie ochrony zdrowia - nie koszty leków, porad, tylko całkowite koszty związane ze zdrowiem i terapią pacjenta.

Gdybyśmy widzieli razem inwestycje, koszty, ale i realne zyski z punktu widzenia społecznego, to mówilibyśmy o zupełnie innym systemie ochrony zdrowia. 

Wydaje mi się, że to życzenia bardziej do Świętego Mikołaja, w którego nie wierzę, niż do obecnych decydentów. Natomiast myślę, że w perspektywie kilku lat będziemy musieli przejść na tego rodzaju myślenie i wtedy system będzie się reformował trochę inny sposób i w trochę innym tempie. 

By rząd traktował krajowych producentów leków jak prawdziwych partnerów

Katarzyna Dubno, dyrektor ds. relacji zewnętrznych i ekonomiki zdrowia firmy Adamed: Pierwsze życzenie miałabym takie, żeby spełniły się życzenia moich przedmówców. Szczególności te dotyczące stabilności, przewidywalności prowadzenia biznesu, a także tych zapisów, które pozwalałby wzmacniać krajowy przemysł w Polsce.

Drugie życzenie miałabym takie, żeby rząd traktował krajowych producentów leków jak prawdziwych partnerów, zarówno w dążeniu do zapewnienia bezpieczeństwa lekowego naszego kraju i pacjentów w Polsce, jak również w rozwoju, jeżeli mówimy o innowacyjności produkcji.

By patrzono na nas bardziej holistycznie - jak na producenta, a nie pojedynczy lek, na całe nasze portfolio, na to co robimy, w co inwestujemy, jak działamy.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH