Firma bezpłatnie wspomaga organizację pilotażu OF. OSF: jaka będzie za to późniejsza cena?

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: OSF/ rynekaptek.pl   12-10-2017, 09:09

Firma bezpłatnie wspomaga organizację pilotażu OF. OSF: jaka będzie za to późniejsza cena? Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

„Perspektywa 2030” z uznaniem odnosi się do inicjatywy wdrożenia w aptekach pilotażowego programu opieki farmaceutycznej. Jednak jej zdaniem, niektóre aspekty tego programu wymagają doprecyzowania lub uzasadnienia.

Jak dodaje Ogólnopolskie Stowarzyszenie Farmaceutów Perspektywa 2030, program ten powstał na bazie propozycji zawartych w dokumencie Ogólnopolskiej Sekcji Opieki Farmaceutycznej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego - "Perspektywy Rozwoju Farmacji w Polsce do roku 2030”.

- Podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Farmaceutycznej w Bydgoszczy, przedstawiciel NRA przedstawił propozycję przeprowadzenia w niektórych aptekach pilotażu opieki farmaceutycznej. Niektóre aspekty pilotażowego programu Opieki Farmaceutycznej wymagają naszym zdaniem doprecyzowania lub uzasadnienia - dodaje organizacja, która przygotowała stanowisko w tej sprawie:

"W opinii członków OSF „Perspektywa 2030” niepokojąca jest propozycja dokonywania oceny kompetencji farmaceutów, jak również podmiotu prowadzącego aptekę, przez samorząd aptekarski. Zastanawiające jest, czy faktycznie okręgowe izby aptekarskie posiadają wystarczające informacje na temat aktualnej wiedzy merytorycznej i praktycznych kompetencji swych farmaceutów oraz według jakich kryteriów wiedza ta byłaby oceniana. Czy tego typu pełne i obiektywne dane są w posiadaniu izb, a także jak będzie wyglądać ponowna ocena aptekarzy?

Jeśli chodzi o kwalifikację podmiotu prowadzącego aptekę – naszym zdaniem wyłącznie farmaceuci zatrudnieni w aptece będą mieli wpływ na poziom opieki farmaceutycznej, a także na przestrzeganie właściwych regulacji prawnych, za złamanie których grozi odpowiedzialność przed Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej czy Sądem aptekarskim. To farmaceuci – pracownicy pierwszego stołu aptecznego w sposób fachowy świadczą usługi farmaceutyczne, których katalog zawarty jest we właściwych aktach prawnych oraz w Kodeksie Etyki Aptekarza.

Cieszy nas włączenie w zakres propozycji tzw. MUR (przeglądów lekowych, ang. Medicine Use Review) dla pacjentów powyżej 65. roku życia. Ważnym aspektem decydującym o skuteczności przeprowadzonego MUR będzie jednakże rzetelność przekazywanych farmaceucie przez pacjenta informacji o stosowanych lekach. Pilotaż nie zakłada bowiem możliwości dostępu dla farmaceutów do dokumentacji lekarskiej. W projekcie Opieki Farmaceutycznej znalazło się również wprowadzenie instruktażu stosowania inhalatorów czy wstrzykiwaczy.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH