Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska podnosi składki członkowskie. Jakie uzasadnienie?

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: GORA   01-06-2021, 10:29

Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska podnosi składki członkowskie. Jakie uzasadnienie? Gdańska Okręgowa Rada Aptekarska ustaliła wysokość miesięcznej składki na 45 zł. Fot. ShutterStock Data dodania: 20 grudnia 2022

Gdańska Okręgowa Rada Aptekarska ustaliła wysokość miesięcznej składki w kwocie 45 zł. Na co będą wydatkowane te pieniądze?

  • Zwolnieni z płacenia składek są jedynie członkowie będącymi emerytami lub rencistami niewykonującymi zawodu poprzez pracę zarobkową
  • Obecnie, zgodnie z sugestią Naczelnej Komisji Rewizyjnej, większość Izb ma jednolite składki
  • GORA zapowiada, że w przyszłej składce zawarte są znaczące wartości dodane, w tym 24 godzinne nielimitowane porady prawne

XXX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Farmaceutów zdecydował uchwałą o ujednoliceniu składek członkowskich.  W związku z tym Gdańska Okręgowa Rada Aptekarska uchwałą nr 1307 z dnia 25.05. 2021, po dogłębnej analizie ekonomicznej, ustaliła wysokość miesięcznej składki w kwocie 45 zł - czytamy w informacji zamieszczonej na stronie tej Izby.

Dotychczasowa składka była uchwalona 20 lat temu

Jak wynika z informacji, zwolnieni z płacenia składek są jedynie członkowie będącymi emerytami lub rencistami niewykonującymi zawodu poprzez pracę zarobkową.

Obecnie, zgodnie z sugestią Naczelnej Komisji Rewizyjnej, większość Izb ma jednolite składki.

Dla znacznej części z Państwa kwota 45 zł. stanowi wzrost płaconej składki, w odniesieniu do dotychczas obowiązującej, dla pewnej części obniżkę - przyznaje GORA.

Uzasadnieniem dla podniesienia składki jest fakt, dotychczasowa wysokość składki była uchwalona ponad 20 lat temu.

W tym czasie nastąpił 3 krotny wzrost przeciętnego wynagrodzenia, 4 krotny wzrost płacy minimalnej, 2 krotny wzrost składki odprowadzanej do Naczelnej Izby Aptekarskiej, rosły bieżące koszty, a podstawowa składka członkowska w naszej Izbie pozostawała na niezmienionym poziomie. Co więcej, w miarę możliwości, obniżaliśmy składkę dla kierowników aptek - podano w informacji.

Środki na porady prawne i OC

Jak podano w informacji decyzją ostatniego Zjazdu dokonano zakupu lokalu na potrzeby siedziby i biura GOIA, przez co Izba dołączyła do większości OIA posiadających własny lokal i jednocześnie udało się uchronić przez lata gromadzone środki przed rosnącą inflacją.

GORA zapowiada, że w przyszłej składce zawarte są znaczące wartości dodane. Od lipca tego roku każdy farmaceuta płacący regularnie składki będzie miał dostęp do 24 godzinnych nielimitowanych porad prawnych udzielanych przez kancelarię Lex Secure. Opinie prawne obejmować będą nie tylko sprawy zawodowe ale i prywatne.

GORA argumentuje też, że w związku z przyjęciem przez Sejm regulacji prawnych umożliwiających szczepienia zarówno przeciw Covid -19 jak i inne szczepienia w aptekach, koniecznym stało się zwiększenie zakresu ubezpieczeń jak i kwot OC farmaceutów. Od 1 czerwca będzie to kwota do 300 tys. zł. przypadająca na 1 zdarzenie. Ubezpieczenie to również otrzymujecie w ramach płaconych składek.

GORA: ustalona składka jest kompromisem

Zdaniem GORA uchwalona, urealniona wysokość składki da możliwość realizacji bieżących potrzeb Izby, opłacenie wymienionych wartości dodanych i jednocześnie wytworzy pewną strefę buforową na realizację przyszłych potrzeb, które mogą się pojawić nagle i trzeba będzie im podołać jak przystało na prężnie działającą Izbę.

Ustalona składka stanowi kompromis taki który będzie służył wszystkim członkom GOIA - podano w informacji.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH