GIF-NIA: jest porozumienie o współpracy

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: GIF/ rynekaptek.pl   27-07-2017, 08:40

GIF-NIA: jest porozumienie o współpracy Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

P.o. GIF, Zbigniew Niewójt i prezes NIA Elżbieta Piotrowska - Rutkowska podpisali porozumienie w sprawie zasad współdziałania przy wydawaniu opinii w sprawach udzielania i cofania zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych oraz ustanawiania i zmiany kierowników aptek.

Porozumienie reguluje tryb wyrażania opinii samorządu aptekarskiego w wymienionym wyżej zakresie w postępowaniach prowadzonych przez wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne.

Zgodnie z porozumieniem, w sprawach o udzielenie lub cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki, wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni na etapie gromadzenia dowodów, będą występować o wyrażenie opinii do okręgowych izb aptekarskich.

Wspomnianą opinię ma wydawać rada OIA lub prezydium i będzie stanowić dowód w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

Jednocześnie wojewódzki inspektor farmaceutyczny może przekazać izbie aptekarskiej dokumentację umożliwiającą wydanie opinii, z wyłączeniem dokumentów zawierających tajemnice prawnie chronione.

Zgodnie z porozumieniem, WIF może na przykład przekazać dane przedsiębiorcy prowadzącego aptekę, który złożył wniosek udzielenie zezwolenia, a w przypadku postępowania o cofnięcie zezwolenia, podstawę prawną i faktyczną uzasadniającą wszczęcie postępowania.

Okręgowa izba aptekarska ma 14 dni na wydanie takiej opinii.

WIF będzie też występował do OIA o wydanie opinii o kandydacie na kierownika apteki z wnioskiem o potwierdzenie, że dana osoba daje rękojmię należytego prowadzenia apteki.

Treść porozumienia w załączeniu.

Podobał się artykuł? Podziel się!

DO POBRANIA


comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH