HCC2021: czy możemy w Polsce produkować szczepionkę przeciw COVID-19?

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: LJ   16-06-2021, 09:01

HCC2021: czy możemy w Polsce produkować szczepionkę przeciw COVID-19? 16 czerwca trzeci i ostatni dzień HCC Fot. ShutterStock Data dodania: 20 grudnia 2022

W trzecim, ostatnim dniu VI Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, zostaną poruszone sprawy dotyczące m.in. leczenia biologicznego, cukrzycy oraz produkcji szczepionek przeciw COVID-19 w Polsce.

Program dnia:

godz. 9:30-10:30: Leki biologiczne – bliżej pacjenta

Leczenie biologiczne w Polsce – czy pacjenci mogą korzystać z jego pełnego potencjału
Kryteria programów lekowych – o potrzebie kolejnych zmian w zapisach programów
Leczenie biologiczne przewlekłych chorób zapalnych poza szpitalem – lek z apteki, ciągłość leczenia w ambulatorium

godz. 9:30-10:30: Epidemia pracy zdalnej. Co na to medycyna pracy?

Skutki zdrowotne powszechnej i długotrwałej pracy zdalnej z perspektywy lekarzy wybranych specjalności
Dyskusja z udziałem trzech ekspertów (1:3)

godz. 9:30-10:10: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – czy system odpowiada na potrzeby?

Rozmowa z dwoma ekspertami (1:2)

godz. 11:00-12:00: Standard leczenia ran przewlekłych w Polsce i dostęp pacjentów do istniejących na rynku rozwiązań – czy mamy wpływ na poprawę komfortu życia i skuteczne leczenie pacjentów?

Jak wygląda obecnie system leczenia ran przewlekłych? I jakie ma przed sobą wyzwania?
Zmiana kategoryzacji opatrunków – czy jest konieczna do poprawy systemu zdrowotnego w Polsce?
System refundacji wyrobów medycznych – na jakim jest poziomie, co działa dobrze, a co powinniśmy zmienić?
Ilu amputacji w Polsce moglibyśmy uniknąć, wpływając na zmianę systemu?
Dostęp pacjenta do wyrobów medycznych – jak jest obecnie i co moglibyśmy poprawić?
Program Kompleksowego Leczenia Ran Przewlekłych – jak wyglądają zasady finansowania? Czy wpłynie na polepszenie jakości opieki nad pacjentem z raną przewlekłą?

godz. 11:00-11:20: Zmiany klimatyczne a zdrowie człowieka

Wpływ zanieczyszczenia powietrza na stan zdrowia Polaków i gospodarkę, koszty leczenia powikłań na przykładzie raportów UE i organizacji NGO w Europie

Wywiad z ekspertem: Paweł Buszman, Katedra i Zakład Epidemiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny

godz. 11:20-12:00: Idiopatyczne włóknienie płuc – wyzwania w diagnostyce i leczeniu

Pierwsze polskie wytyczne diagnostyki i leczenia IPF
Sytuacja chorych na IPF w dobie COVID-19 i post COVID-19
Jak przygotowując się na popandemiczną rzeczywistość, poprawić diagnostykę i leczenie IPF oraz udrożnić ścieżkę pacjenta

godz. 11:00-12:00: Leczenie cukrzycowego obrzęku plamki (DME) – podejście systemowe

Rozmowa z ekspertami

godz. 12:30-13:30: Pandemia COVID-19 jako katalizator zmian w ochronie zdrowia

Prezentacje/wykłady (3x10‘):

W jaki sposób COVID-19 wpływa na proces leczenia pacjentów z astmą ciężką w Polsce?
Czy epidemiczna rzeczywistość nauczyła nas skuteczniej zapobiegać chorobom zakaźnym?
Budowanie zaufania do szczepień ochronnych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi komunikacji i wpływu społecznego. Projekt "Odmowa szczepień jako wyzwanie dla polityki zdrowotnej państwa, zaufania społecznego, zdrowia publicznego oraz polityki rodzinnej i społecznej" w ramach programu GOSPOSTRATEG

godz. 12:30-13:10: Ratunkowy dostęp do technologii lekowych (RDTL) – co się zmieniło po wejściu w życie ustawy o Funduszu Medycznym z punktu widzenia pacjentów i świadczeniodawców

Rozmowa z dwoma ekspertami (1:2)

godz. 13:10-13:30: Chirurgia szczękowo-twarzowa w Polsce: problemy kadrowe, proces kształcenia, system wynagrodzeń

Wywiad z ekspertem (1:1)

godz. 12:30-13:10: Czy możemy w Polsce produkować szczepionkę przeciw COVID-19?

Rozmowa z dwoma ekspertami (1:2)

godz. 14:00-14:40: Cukrzyca w Polsce: edukacja, profilaktyka, leczenie, jakość opieki diabetologicznej – z czym mamy największy problem?

Rozmowa z dwoma ekspertami (1:2)

godz. 14:40-15:00: Teleporada: ratunek czy porażka dla systemu opieki zdrowotnej w trakcie pandemii?

Wywiad z ekspertem: Tomasz Zieliński, wiceprezes, Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie, wiceprezes zarządu, Polska Izba Informatyki Medycznej

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH