HCC2021. Dzień drugi: przemysł farmaceutyczny i polityka lekowa

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: Rynek Zdrowia   15-06-2021, 09:01

HCC2021. Dzień drugi: przemysł farmaceutyczny i polityka lekowa Drugi dzień HCC2021 (fot. Pixabay)

16 czerwca kolejne sesje w ramach VI Kongresu Wyzwań Zdrowotnych. Tego dnia debaty na temat bezpieczeństwa lekowego kraju, Funduszu Medycznego i Refundacyjnego Trybu Rozwojowego.

W drugim dniu obrad VI Kongresu Wyzwań Zdrowotnych kolejne sesje tematyczne:

godz. 9:30-11:00: Ubezpieczenia szpitali cz. I

Specyfika szkód medycznych w szpitalach
Idea ubezpieczeń wzajemnych w Polsce – powrót po latach
Wzajemność w ubezpieczeniach podmiotów leczniczych – założenia i cele
Szkolenia personelu medycznego – ważny element współpracy szpitali z ubezpieczycielem

godz. 9:30-11:00: Przemysł farmaceutyczny

W jaki sposób pandemia zmieniła funkcjonowanie przemysłu farmaceutycznego?
Skala zaangażowania firm farmaceutycznych w walkę z koronawirusem
Oblicza innowacyjności sektora farmaceutycznego w czasach pandemii
Nowy Polski Ład – czy ten program jest atrakcyjny dla inwestorów w branży farmaceutycznej?
Co dalej z Refundacyjnym Trybem Rozwojowym?

godz. 9:30-11:00: Wyzwania e-Zdrowia 2021

Wpływ pandemii na proces cyfryzacji opieki zdrowotnej w Polsce – regres, stagnacja, przyspieszenie?
Kluczowe cele oraz wnioski z pilotażu prowadzenia i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)
E-skierowanie, Internetowe Konto Pacjenta i inne elementy e-zdrowia – dziś i jutro
Epidemia nie zatrzymała dynamicznego wzrostu liczby danych w ochronie zdrowia – jak sprostać temu wyzwaniu

godz. 9:30-11:00: Specjalizacje lekarskie

Liczba specjalizacji lekarskich w Polsce – przegląd opinii i propozycji
Czy potrzebny jest I stopień specjalizacji? Jak go przeprowadzić?
Pediatria i geriatria – wymierające specjalizacje? Motywy ich wyboru i postawy rezydentów
Postulowane kierunki zmian w kształceniu podyplomowym – czy należy skrócić szkolenie podyplomowe w niektórych specjalnościach?

godz. 9:30-11:00: Rehabilitacja i fizjoterapia w czasach COVID-19

Zapotrzebowanie na rehabilitację po przejściu COVID-19 – skala problemu
Możliwe i dostępne formy rehabilitacji
Dobre praktyki i standardy w rehabilitacji postcovidowej
Kluczowe znaczenie rehabilitacji i fizjoterapii w procesie przywracania pacjentów do aktywności społecznej, w tym zawodowej

godz. 11:30-13:00: Ubezpieczenia szpitali cz. II

Ubezpieczenia podmiotów leczniczych w Polsce – potrzeby, tendencje, rynek
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów przeprowadzających eksperymenty medyczne
Zabezpieczenie mienia szpitali w związku z prowadzonymi inwestycjami

godz. 11:30-13:00: Polityka lekowa

Bezpieczeństwo lekowe kraju – czego nauczyła nas pandemia?
Wpływ pandemii COVID-19 na wielkość i strukturę wydatków refundacyjnych
Fundusz Medyczny – nowe zasady finansowania farmakoterapii o wysokim poziomie innowacyjności i skuteczności klinicznej
Finansowanie ze środków publicznych terapii wykraczających poza definicję produktu leczniczego

Sesja Agencji Badań Medycznych
godz. 11:30-13:00: Sesja Agencji Badań Medycznych

Polska Sieć Badań Klinicznych – szansa dla polskiej gospodarki, szansa dla polskich pacjentów
Niekomercyjne badania kliniczne – czy doganiamy Zachód?

godz. 11:30-13:00: Opieka koordynowana - nie ma innej drogi 

Koordynowana opieka medyczna – organizacja i finansowanie, postulowane zakresy
Koordynacja opieki nad pacjentami – wnioski z dotychczasowych dyskusji, pilotaży i programów
Modele opieki koordynowanej, m.in. na przykładzie nefrologii
Projekt "Wieś OK" – opieka koordynowana w obszarach wiejskich jako przykład poprawy dostępności świadczeń specjalistycznych

godz. 11:30-13:00: Oblicza telemedycyny

Telemedycyna – od jej rozwoju nie ma odwrotu
 e-konsultacje
Telerehabilitacja
Telemonitoring
Teledydaktyka

godz. 13:30-15:00: Wirusowe zapalenie wątroby typu C – diagnostyka i terapia 

Kto i kiedy powinien wykonywać badania w kierunku HCV
HCV niszczy wątrobę, prowadzi do jej marskości i raka wątrobowokomórkowego. Jak uniknąć takiego
scenariusza?
Wirusowe zapalenie wątroby typu C – choroba całkowicie wyleczalna, ale są pewne warunki

godz. 13:30-15:00: Twardzina układowa i jej płucna manifestacja – pacjent, lekarz, system

Twardzina układowa – czym jest i jaki stanowi problem
Twardzina układowa okiem pacjenta
Zmiany w układzie oddechowym jako główna przyczyna śmiertelności wśród pacjentów z twardziną układową
Nowe możliwości leczenia choroby śródmiąższowej płuc w twardzinie układowej
Autologiczny przeszczep komórek macierzystych szpiku w leczeniu chorych na twardzinę układową

godz. 13:30-15:00: Choroby rzadkie - jest plan i co dalej?

Najważniejsze obszary Planu dla Chorób Rzadkich
Jak położyć kres "odysei diagnostycznej" polskich pacjentów z chorobami rzadkimi
Rejestr Chorób Rzadkich – dlaczego powinien powstać
Problemy pacjentów z chorobami rzadkimi w Polsce

godz. 13:30-15:00: Kadry w ochronie zdrowia 

Przyszłość wybranych zawodów medycznych w Polsce – czy mamy strategię walki z deficytem kadr?
Uzupełnianie braków kadrowych w czasie pandemii – jak w praktyce wygląda zatrudnianie lekarzy spoza UE?
Czy obecne zasady uznawania kwalifikacji zawodowych, dopuszczenia do rynku pracy, przyznawania zgody na wykonywanie zawodu lekarza w Polsce są optymalne?
Wprowadzenie nowych zawodów pomocniczych w ochronie zdrowia – potrzeby, możliwości, przykłady

godz. 13:30-15:00: Miażdżyca – główny zabójca Polaków

Miażdżyca u matki; miażdżyca w okresie płodowym i jej wpływ na zdrowie dziecka
Znaczenie wczesnych badań przesiewowych – lipidogram dla "pierwszaka"
Prewencja pierwotna podstawą wszelkich działań
Edukacja w szkole – czy doczekamy się przedmiotu "Wiedza o Zdrowiu"?
Nowoczesne terapie hipolipemizujące i programy – dlaczego tak trudno je rozpowszechnić
Znaczenie koordynacji działań systemowych na poziomie krajowym

godz. 15:30-17:00: Sytuacja pacjentów z HIV w Polsce

Strategia UNAIDS na rzecz redukcji negatywnych skutków epidemii HIV
Rozmowa 1:1

Jacek Tyszko, Senior Programme Advisor, UNAIDS
Izabela Filc-Redlińska, autorka książki „Szczepionki. Nie daj się zwariować“, Senior Account Manager, FleishmanHillard

Debata:

Finansowanie terapii ARV w Polsce i na świecie
Sytuacja polskich pacjentów z HIV na tle Europy
Wytyczne dotyczące opieki nad pacjentem z HIV
Innowacyjne terapie w HIV i możliwości ich finansowania w Polsce

godz. 15:30-17:00: Opieka długoterminowa 

Sytuacja podopiecznych zakładów opieki długoterminowej (DPS, ZOL, ZPO) w czasie epidemii –przegląd problemów
Czy mamy w Polsce spójną koncepcję kompleksowego podejścia do opieki nad osobami starszymi, stanowiącymi większość pacjentów korzystających z opieki długoterminowej?
Obecny i postulowany poziom finansowania świadczeń opieki długoterminowej w Polsce
Jak należy koordynować świadczenia w ramach systemu opieki długoterminowej?
Ubezpieczenie zdrowotne osób nieaktywnych zawodowo

godz. 15:30-17:00: Wynagrodzenie w polskiej ochronie zdrowia

System płac w placówkach medycznych – co wymaga pilnego uporządkowania?
Postulaty, protesty, strajki, negocjacje – kręte drogi do podwyżek
Zasady kształtowania najniższych wynagrodzeń pracowników medycznych – consensus jest możliwy?
Czy wynagrodzenia w ochronie zdrowia wymagają centralnych regulacji?

godz. 15:30-17:00: Nowe technologie medyczne - w odpowiedzi na pandemię

Przegląd projektów badawczych i badawczo-wdrożeniowych będących odpowiedzią na pandemię COVID-19
Prezentacja wybranych projektów i możliwości/przykłady ich praktycznego zastosowania w ośrodkach medycznych
Czy wdrożone w warunkach pandemii rozwiązania pozostaną z nami na dłużej?

godz. 15:30-17:00: Bezpieczeństwo pacjenta, lekarza i szpitala

Rosnąca liczba roszczeń pacjentów – skala wyzwań rośnie nie tylko z powodu pandemii
Wybrane zagadnienia dotyczące odpowiedzialności zawodowej, cywilnej i karnej pracowników medycznych
Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych – pierwszy krok w budowaniu systemu no-fault w Polsce?
Monitorowanie, rejestr i analiza zdarzeń niepożądanych
Jakiej ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta potrzebujemy?

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH