III Konkurs Start-Up-Med: zgłoszenia do 10 maja

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: WOK   30-04-2021, 18:02

III Konkurs Start-Up-Med: zgłoszenia do 10 maja Zaproszenie do udziału w Kongresie Wyzwań Zdrowotnych (fot. PTWP)

Do 10 maja 2021 r. trwa przyjmowanie zgłoszeń do udziału w trzeciej edycji Konkursu Start-Up-Med.

Konkursu Start-Up-Med jest wydarzeniem towarzyszącym VI Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC), który odbędzie się w dniach 14-16 czerwca 2021 roku.

Cel konkursu
Głównym celem Konkursu - organizowanego przez Grupę PTWP, wydawcę portalu i magazynu Rynek Zdrowia oraz portalu Rynek Aptek - jest wybór i wyróżnienie start-upów tworzących najbardziej kreatywne innowacje produktowe lub procesowe, o istotnym znaczeniu zarówno dla pacjentów, jak i systemu opieki zdrowotnej oraz o znacznej opłacalności wdrożenia, obejmujące szeroko rozumiane technologie medyczne, zarówno technologie lekowe, jak i nielekowe (w tym m.in. wyroby medyczne, rozwiązania z zakresu diagnostyki i technologii teleinformacyjnych).

Chcemy także wyróżnić podmioty opracowujące i wdrażające rozwiązania organizacyjne, usprawniające funkcjonowanie różnych obszarów systemu opieki zdrowotnej. Konkurs stwarza ponadto okazję do promowania najciekawszych innowacji i ich autorów, w tym możliwość zaprezentowania rozwiązań liderom sektora medycznego w Polsce podczas VI Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Na kogo czekamy?
Ocena zgłoszeń będzie prowadzona w ramach dwóch kategorii:

- Start-up
- Ośrodek medyczny/naukowy

W kategorii Start-up, dedykowanej start-upom tworzącym innowacyjne technologie, zgłoszenia mogą być nadsyłane przez:

- Przedsiębiorstwa prowadzące działalność badawczo-rozwojową
- Osoby fizyczne prowadzące działalność badawczo-rozwojową

W Kategorii Ośrodek medyczny/naukowy - dedykowanej podmiotom tworzącym innowacje technologiczne i organizacyjne - zgłoszenia mogą być nadsyłane przez:

- Podmioty lecznicze (w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej)
- Jednostki naukowe (tj. organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę)

Ocena wniosków
Ocena zostanie dokonana na podstawie formularza z opisem poszczególnych zgłoszeń. Zgłoszenia należy nadsyłać w terminie do 10 maja 2021 r. drogą elektroniczną. Nadesłane zgłoszenia zostaną w pierwszej kolejności zweryfikowane przez organizatorów w zakresie kryteriów dopuszczenia do Konkursu.

Zgłoszone przedsięwzięcia ocenią eksperci tworzący Jury Konkursu Start-Up-Med. W każdej z kategorii - na podstawie przyznanej liczby punktów - wyłonionych zostanie po pięciu finalistów o najwyższej liczbie punktów.

Finaliści zostaną zaproszeni do zaprezentowania się w trakcie VI Kongresu Wyzwań Zdrowotnych. Zwycięzcy w każdej z kategorii zostaną wyłonieni w głosowaniu Jury po prezentacji, a także w drodze plebiscytu internetowego. Oba głosowania są niezależne od siebie.

Uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom w obu kategoriach Konkursu, laureatom głosowania internetowego oraz wyróżnień dla pozostałych finalistów Konkursu, odbędzie się 14 czerwca 2021 r. podczas Gali VI Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Pytania dotyczące Konkursu prosimy kierować na adres e-mail: startup_med@ptwp.pl

Więcej o VI Kongresie Wyzwań Zdrowotnych: www.hccongress.pl

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH