Ile kosztuje nas utrzymanie NFZ?

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: sejm, nationalhealthexecutive.com/ rynekaptek.pl   18-02-2021, 13:02

Ile kosztuje nas utrzymanie NFZ? Jak się okazuje, Narodowy Fundusz Zdrowia jest tani w utrzymaniu na tle innych państw Fot. ShutterStock Data dodania: 19 grudnia 2022

W ciągu 5 lat koszty administracyjne centrali Narodowego Funduszu Zdrowia wraz z oddziałami wojewódzkimi wzrosły o ponad 126 mln zł. Biorąc jednak pod uwagę koszty zarządzania na tle budżetu, jakim dysponuje płatnik, są one coraz niższe.

Jedno z zapytań poselskich dotyczyło pojawiających się co jakiś czas planów likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia. Taki plan miał też obecny obóz władzy. Swego czasu funkcjonował nawet w Ministerstwie Zdrowia Zespół do spraw opracowania zmian organizacyjnych w związku z planowaną likwidacją Narodowego Funduszu Zdrowia.

W sumie jednak to zespół został zlikwidowany, a nie NFZ.

Przy okazji informacji o Funduszu, resort zdrowia podał koszty funkcjonowania NFZ wraz z jego oddziałami (w tym koszty administracyjne i osobowe) z uwzględnieniem lat 2015 - 2020.

I tak, koszty administracyjne NFZ (Centrala NFZ + OW NFZ) wynoszą:

2015 - 634 247 360 zł

2016 - 631 813 150 zł

2017 - 658 126 650 zł

2018 - 684 525 370 zł

2019 - 764 459 230 zł

do XI 2020 - 760 762 600 zł.

Koszty administracyjne obejmują: zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, koszty funkcjonowania Rady Funduszu, amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, pozostałe koszty administracyjne.

Udział kosztów administracyjnych w łącznych kosztach Funduszu w latach 2015-2019 kształtował się na poziomie od 0,81% do 0,90%, z tego w 2015 r. wynosił 0,90%, w roku 2016 - 0,85%, w roku 2017 - 0,83%, w roku 2018 - 0,81%, a w 2019 r. - 0,81%.

Jak przypomniał odpowiadający na interpelację wiceminister Waldemar Kraska, od 2020 roku jest tzw. pionizacja Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ujednolicono sposób funkcjonowania Funduszu poprzez wprowadzenie zasady, w myśl której dyrektorzy oddziałów wojewódzkich realizują swoje zadania na mocy upoważnienia udzielonego przez prezesa Funduszu.

Jak dodaje przedstawicie resortu zdrowia, do czasu oceny wprowadzonych zmian systemowych, nie przewiduje się dalszych zmian odnośnie zasad funkcjonowania płatnika publicznego.

Jak się okazuje, niecały 1 procent wydany na zarządzanie polską instytucją zdrowotną to na tle innych państw niewielki wydatek.

Dla przykładu, serwis nationalhealthexecutive.com podał w informacji z 2017 roku, że w Wielkiej Brytanii ten odsetek w przypadku NHS sięgał 1,2%, zaś średnia z krajów OECD to 3%.

Z danych OECD wynikało również, iż systemy z jednym płatnikiem mają niższe koszty utrzymania instytucji niż systemy z wieloma płatnikami.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH