Infarma krytycznie o rozporządzeniu prezesa NFZ

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: Infarma/ rynekaptek.pl   11-07-2017, 15:23

Infarma krytycznie o rozporządzeniu prezesa NFZ Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA wydał stanowisko dotyczące Zarządzenia Prezesa NFZ ws. przetargu centralnego WZW C.

Związek w szczególności jest zaniepokojony brzmieniem Paragrafu 3 i 4:

"W ramach postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, nabywa się leki niezbędne do stosowania u pacjentów zakażonych genotypem wirusa 1b, bez marskości wątroby lub ze skompensowaną marskością wątroby. Dla pozostałych pacjentów świadczeniodawca nabywa leki samodzielnie.

W programie, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, dopuszcza się możliwość zastosowania u świadczeniobiorcy, ze względów medycznych, leku zawierającego inną substancję czynną niż lek zakupiony w ramach postępowania, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem, że lek ją zawierający jest objęty refundacją w danym programie lekowym zgodnie z aktualnym obwieszczeniem ministra właściwego do spraw zdrowia, publikowanym w dzienniku urzędowym Ministra Zdrowia, wydanym na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy refundacyjnej. Leki, o których mowa w zdaniu pierwszym, mogą być zakupione przez świadczeniodawcę na zasadach ogólnych, w ilości koniecznej do leczenia maksymalnie 20% świadczeniobiorców zakażonych genotypem 1b u danego świadczeniodawcy, w okresie objętym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego".

Jak wyjaśnia Infarma, zaniepokojenie branży wynika przed wszystkim z ograniczeń terapeutycznych dla pacjentów oraz możliwości ograniczenia decyzji opartej na najnowszej wiedzy medycznej po stronie lekarza.

- Leki stosowane w leczeniu WZW typu C nie są terapiami równorzędnymi, różnią się one cząsteczkami, dlatego ograniczenie możliwości terapeutycznych poprzez zastosowanie centralnego przetargu i wybór jednej terapii może spowodować, że dla niektórych pacjentów nie będzie dostępnych opcji terapeutycznych - napisano w stanowisku.

W ocenie Infarmy, lekarzom odbiera się możliwość dobrania najbardziej optymalnej terapii leczenia WZW typu C, a wg rekomendacji Polskiej Grupy Ekspertów HCV to właśnie 4 dostępne w programie lekowym schematy leczenia tworzą optymalny wachlarz terapii.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH