Innowacja: 16 firm przyniosło gospodarce 2,52 mld zł dochodu

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: LJX/ rynekaptek.pl   31-08-2017, 14:07

Innowacja: 16 firm przyniosło gospodarce 2,52 mld zł dochodu Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Innowacyjny przemysł farmaceutyczny wygenerował w 2015 roku dochód w polskiej gospodarce w wysokości 2,52 mld zł. Działalność prowadzona przez 16 firm przyczyniła się do wytworzenia 5,05 mld zł wartości dodanej brutto, co odpowiada 0,28% PKB całej gospodarki.

Takie dane wynikają z raportu "Wpływ na gospodarkę i potencjał rozwoju branży innowacyjnych firm farmaceutycznych w Polsce" przygotowanego przez firmę PEX PharmaSequence na zlecenie Infarmy.

Przy założeniu, że oddziaływanie wszystkich 28 firm członkowskich Związku kształtuje się na poziomie zbliżonym do firm badanych, szacuje się, że łączny ich wpływ na gospodarkę mógł wynieść około 6,76 mld zł (0,37% PKB).

Wzrost wartości dodanej dzięki branży innowacyjnej nastąpił również w innych branżach, w szczególności dotyczy on usług reklamowych, badawczo-rozwojowych (B+R), finansowych, ubezpieczeniowych oraz handlu i nieruchomości. Każdy z tych sektorów wytworzył w 2015 roku wartość  dodaną w wysokości ponad 300 mln zł. Natomiast każda złotówka wytworzona przez badane firmy wygenerowała dodatkowe 1,97 PLN wartości dodanej w gospodarce, co wynika z wartości towarów i usług zamawianych przez innowacyjne firmy farmaceutyczne w podmiotach należących do innych gałęzi gospodarki.

Przemysł farmaceutyczny ma również wpływ na zatrudnienie  w Polsce. Badane firmy przyczyniły do zatrudnienia 28,3 tys. pracowników w różnych branżach. Autorzy raportu szacują, że każdemu pracownikowi  badanych  firm odpowiada dodatkowe 3,5 etatu w gospodarce, co stanowi sumę efektów pośredniego i indukowanego.

Innym obszarem generującym zyski dla polskiej gospodarki są badania kliniczne, finansowane przez innowacyjne przedsiębiorstwa farmaceutyczne. Korzyści wynikające z realizacji tego rodzaju badań dotyczą nie tylko pacjentów, ale również badaczy i placówek, w których są one realizowane.

Prowadzenie badań klinicznych wpływa też na budowę wizerunku kraju na arenie międzynarodowej, a także generuje niebagatelne wpływy do budżetu państwa. Obecnie łączne wpływy  dla budżetu  państwa z  tytułu realizacji  badań  klinicznych  w  Polsce wynoszą około 1 miliarda zł w skali roku. Są one efektem podatków oraz opłat wnoszonych bezpośrednio przez podmioty realizujące badania kliniczne, lub  wynikają pośrednio, z  podatków  płaconych przez podmioty współpracujące.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH