Instytut Staszica o samorządzie aptekarskim

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: Instytut Staszica/ rynekaptek.pl   19-04-2017, 10:10

Instytut Staszica o samorządzie aptekarskim Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Przykład samorządu aptekarskiego pokazuje, że brak klarownych przepisów prawa dotyczących samorządu zawodowego skutkuje złymi konsekwencjami - atakuje Naczelną Izbę Aptekarską Instytut Staszica.

"Aktualnie procedowany w parlamencie projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego zakłada niekontrolowany rozrost władzy korporacji aptekarskiej. Planowane zmiany wzmocnią tę korporację kosztem swobody działalności gospodarczej i prawa własności jej konkurentów" - napisano w komunikacie prasowym.

W dalszej części tekstu pada ocenia, że "zdaniem krytyków, samorząd aptekarski stał się podmiotem, który realizuje przede wszystkim partykularne interesy części swoich członków, sprawujących w nim funkcje kierownicze. Faktem jest, że ów samorząd posiada obecnie nieporównywalne z innymi samorządami zawodowymi kompetencje, mogące kształtować nie tylko losy zawodowe członków tej korporacji, ale determinować kształt całego rynku aptecznego".

W opinii IS, "procedowane regulacje zmierzają do nadania korporacji przywileju reglamentowania działalności gospodarczej na rynku aptecznym. Organy samorządu już dzisiaj mają wyłączną kompetencję do nadawania i pozbawiania prawa wykonywania zawodu farmaceuty. Tymczasem proponowana zmiana prawa uzależnia prowadzenie apteki właśnie od uzyskania prawa wykonywania zawodu.

W konsekwencji, jeśli organy korporacji aptekarskiej prawo wykonywania zawodu cofną, konieczna będzie likwidacja apteki. W oczywisty sposób rodzi to pole do korupcji i nadużyć – tym bardziej, że decyzje o nadaniu i odebraniu prawa wykonywania zawodu będą podejmowali konkurenci, sami posiadający apteki bliżej albo dalej od placówek farmaceuty, którego sprawa jest rozstrzygana".  

Instytut podaje przykłady "działalności samorządu aptekarskiego sprzecznej z interesem publicznym":

- eliminację kształcenia w zawodzie technika;

wydłużanie postępowań w sprawie wydania rękojmi kierownika apteki oraz w sprawie rękojmi właściciela apteki, powodujące opóźnienia w otwarciu placówek przedsiębiorców niebędących członkami samorządu aptekarskiego;

- ograniczenie apteki farmaceutycznej w Polsce przez forsowanie restrykcyjnego rozumienia zakazu reklamy aptek.

Eksperci Instytutu Staszica wskazują na konieczność zapewnienia reprezentatywności wszystkich środowisk farmaceutów w organach samorządu aptekarskiego oraz ograniczenia konfliktu interesów w samorządzie aptekarskim.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH