IT w ochronie zdrowia: monopolizacja jest zjawiskiem patologicznym

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: STORM   17-06-2021, 12:02

IT w ochronie zdrowia: monopolizacja jest zjawiskiem patologicznym STORM: problemy wynikają z błędów organizacyjnych podmiotów publicznych odpowiedzialnych za dystrybucję tych informacji Fot. ShutterStock Data dodania: 20 grudnia 2022

Termin 1 lipca 2021 wdrożenia wymiany EDM i ZM jest niemożliwy do
utrzymania - ocenia Stowarzyszenie Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego (STORM).

Stowarzyszenie wystosowało do ministra zdrowia informację, w której ocenia krytycznie dotychczasowe działania administracji, które uniemożliwią wdrożenia wymiany EDM i ZM od planowanego terminu, czyli 1 lipca.

Są braki w infrastrukturze sprzętowej i systemowej

"Do wejścia w życie wymiany EDM pomiędzy placówkami ochrony zdrowia pozostał niecały miesiąc. Centrum eZdrowia we współpracy z Ministerstwem Zdrowia prowadzi  analizę stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą (PWDL), ankieta na stronie CeZ została uruchomiona 6 kwietnia 2021 r. Wcześniej podobne działania podjęli Narodowy Fundusz Zdrowia i Naczelna Izba Lekarska, która już 2.04.2021 r. przedstawiła własną analizę sytuacji placówek.

Na przeszkodzie stoją m.in: niedostateczne przygotowanie infrastruktury sprzętowej i systemowej po stronie świadczeniodawców, zaległości producentów aplikacji szpitalnych i gabinetowych, brak publicznych i komercyjnych Repozytoriów EDM, ograniczony dostęp pacjentów do Rejestru Zgód SIM wynikające z niedostatecznej promocji IKP.

W szczególności nie można odpowiedzialnością za finansowanie oraz organizację Repozytoriów EDM obarczać świadczeniodawców lub producentów, zwłaszcza wobec wszechobecnego zagrożenia atakami hakerskimi. Budowa Repozytoriów i ochrona danych jest przedsięwzięciem bardzo złożonym i kosztownym.

Zdaniem STORM termin 1 lipca 2021 wdrożenia wymiany EDM i ZM jest niemożliwy do utrzymania" - czytamy.

Monopolizacja rynku w każdym zakresie działalności jest zjawiskiem patologicznym

"Producenci IT w ochronie zdrowia od wielu lat uczestniczą w procesie sprawozdawczość statystycznej i finansowej PWDL, tworzeniu dokumentacji medycznej i wymianie informacji z CeZ, NFZ i ZUS, ponosząc ogromną odpowiedzialność za jakość danych i poprawność tych procesów. Ich praca łączy wszystkich interesariuszy tych procesów: lekarzy, pacjentów i organy publiczne.

W różny sposób w przeszłości zgłaszaliśmy swoje uwagi, opinie o niedogodnościach. Tuż przed kolejnym dużym krokiem w projekcie cyfryzacji ochrony zdrowia w Polsce jeszcze raz zgłaszamy swoje postulaty. Stawiamy tezę, że wszelkie obserwowane przez nas od wielu lat utrudnienia i ograniczenia w pozyskiwaniu należnej nam dokumentacji technicznej dotyczącej formatów oraz wymiany danych sprzyjają monopolizacji rynku tych usług.

Nasze problemy wynikają z błędów organizacyjnych podmiotów publicznych odpowiedzialnych za dystrybucję tych informacji. Monopolizacja rynku w każdym zakresie działalności jest zjawiskiem patologicznym. Dlaczego instytucje centrale, odpowiedzialne za platformę P1 i wdrożenie wymiany EDM tego nie dostrzegają?" - informuje STORM.

Mały niewiele może

Mniejsi producenci, zapewniają serwis informatyczny i gwarantują bezpieczeństwo usług najmniejszym nawet podmiotom wykonującym działalność leczniczą na rzecz pacjentów z małych miejscowości. W ten sposób, pośrednio zapewniają dostępność usług medycznych pacjentom. Mniejsze firmy producentów oprogramowania dla ochrony zdrowia są tym czym POZ w całym systemie ochrony zdrowia. Są równie ważne jak duże zapewniające realizację zadań dużych projektów.

Mniejsi dostawcy napotykając na powtarzające się problemy organizacyjne CeZ i NFZ, skutkujące kłopotami PWDL, obarczani  są za nie w całości i w skrajnych wypadkach wypadają z rynku.

Nie można wszystkich problemów i opóźnień tłumaczyć lockdownem. Dlaczego brakuje profesjonalnego wsparcie technicznego dla producentów? Jakość wsparcia technicznego CeZ dla dostawców aplikacji gabinetowych i szpitalnych stoi na dramatycznie niskim poziomie. Dokumentacja projektowa, przykłady dokumentów EDM. ZM, EWP zawierają niezliczoną ilość błędów merytorycznych. Czas reakcji na zgłoszenia problemów (wynoszące nawet kilka tygodni!) oraz ich jakości nie ma sensu nawet komentować.

Niektóre problemy techniczne producentów wynikają z braku analizy zagrożeń na poziomie instytucji centralnych oraz braku komunikacji pomiędzy środowiskami i organami publicznymi. Interesariusze pracujący na sukces P1 i wymiany EDM mają skończone możliwości finansowe, organizacyjne, szkoleniowe. Czy ten aspekt cyfryzacji był należycie badany?

W STORM panuje opinia, że bardzo istotnym utrudnieniem na drodze do wdrożenia EDM jest wadliwa komunikacja pomiędzy środowiskiem producentów i instytucjami publicznymi tj MZ, NFZ, CeZ. Strategia działań dotycząca wdrożenia EDM została już dawno  opracowana, czas na skuteczne działania taktyczne.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

DO POBRANIA


comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH