Jacek Szwajcowski zamierza przejąć kontrolę nad Pelionem

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: UOKiK/ rynekaptek.pl   30-03-2017, 11:07

Jacek Szwajcowski zamierza przejąć kontrolę nad Pelionem Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

DO Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów trafił wniosek o zamiarze przejęcia przez Jacka Szwajcowskiego kontroli nad Pelion S.A. z siedzibą w Łodzi.

Zgłaszana koncentracja polega na przejęciu przez Jacka Szwajcowskiego wyłącznej kontroli nad Pelion S.A. z siedzibą w Łodzi w drodze wezwania na akcje Pelion S.A., ogłoszonego w dniu 13 marca 2017 roku przez wyłącznie kontrolowaną spółkę zależną Jacka Szwajcowskiego, tj. Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

Przed ogłoszeniem tego wezwania, Jacek Szwajcowski zawarł ze Zbigniewem Molendą (współzałożycielem Pelion S.A.) porozumienie w sprawie nabywania akcji w wezwaniu przez wyłącznie Korporację Inwestycyjną Polskiej Farmacji, zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu Pelion S.A. oraz prowadzeniu trwałej polityki wobec Pelion S.A.

Pelion S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działała przede wszystkim na rynku ochrony zdrowia w Polsce, na Litwie i w Wielkie Brytanii. 

Usługi świadczone przez Pelion S.A. obejmują wszystkie segmenty dystrybucji wyrobów farmaceutycznych (hurtowy, detaliczny i szpitalny) oraz handel hurtowy i detaliczny kosmetykami i środkami higieny. Pelion S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Więcej: www.uokik.gov.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH