Jak egzekwować nocne dyżury? Będzie w tej sprawie posiedzenie

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: Sejm/ rynekaptek.pl   05-09-2017, 10:39

Jak egzekwować nocne dyżury? Będzie w tej sprawie posiedzenie Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

We wrześniu ma odbyć się kolejne posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego dotyczące dyżurów aptek.

Będzie to kontynuacja dyskusji rozpoczętej podczas spotkania 13 lipca 2017 roku w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, nad zmianami przepisów Prawa farmaceutycznego a także m. in. nad możliwością "wprowadzenia mechanizmów pozwalających na skuteczne egzekwowanie od podmiotów prowadzących apteki stosowania aktów prawa miejscowego regulujących dostępność aptek również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy".

O tym spotkaniu poinformowała wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, w odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie braku realizacji uchwał dotyczących rozkładu godzin pracy aptek przez podmioty prowadzące apteki.

- Obowiązek tworzenia harmonogramu pracy aptek ogólnodostępnych przez aparat samorządowy wydaje się racjonalny, ze względu na to, że działa on najbliżej obywatela. Uzyskanie przez radnych społecznego zaufania, wiąże się z odpowiedzialnością za zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Wydaje się zatem właściwym i wskazanym weryfikowanie wykonania uchwały rady i ewentualne sankcjonowanie braku realizacji jej postanowień również na poziomie powiatowym - uważa wiceminister zdrowia.

Dodała, że wojewódzki inspektor farmaceutyczny sprawujący nadzór nad aptekami na danym terenie może cofnąć zezwolenie na prowadzenie apteki m. in. w przypadku, gdy apteka nie zaspokaja w sposób uporczywy potrzeb ludności w zakresie wydawania produktów leczniczych. Stanowi o tym przepis art. 103 ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo farmaceutyczne.

- Należy mieć na uwadze jednak, że przepis odnosi się do notorycznego niezaspokajania potrzeb ludności nie zaś do nierespektowania harmonogramu dyżurów przez apteki - dostrzega wiceminister.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH