Jak informować o OF, by nie złamać zakazu reklamy aptek?

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: MZ   07-04-2021, 14:02

Jak informować o OF, by nie złamać zakazu reklamy aptek? Reklama aptek jest zakazana. Jak apteki mają informować o tym, że świadczą usługi opieki farmaceutycznej? (fot. LJ)

Wśród różnych form informacji należy uwzględnić naklejki i plakaty do umieszczenia w lokalach świadczących usługi opieki farmaceutycznej - proponują autorzy raportu o opiece farmaceutycznej.

Zgodnie z prawem farmaceutycznym zabroniona jest reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności.

"Zakaz powinien zostać rozszerzony na wszystkie podmioty udzielające opieki farmaceutycznej, np. praktyk farmaceutycznych" - uważają autorzy raportu "Opieka farmaceutyczna".

Z punktu widzenia realizacji prawa pacjenta do informacji, o rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń, niezbędnie będzie informowanie przez świadczeniodawców o wykonywaniu czynności opieki farmaceutycznej.

Aby zapewnić realizację tego prawa, należy określić szczegółową treść i formę informacji o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych przez podmiot udzielający opieki farmaceutycznej.

Formy informowania o usługach opieki farmaceutycznej muszą uwzględniać w szczególności obowiązek obiektywnego i rzetelnego informowania o świadczeniach.

Wśród różnych form informacji należy uwzględnić naklejki i plakaty do umieszczenia w lokalach świadczących usługi opieki farmaceutycznej. Należy położyć duży nacisk na zagwarantowanie wykluczenia przypadków wykorzystywania informacji o świadczeniach opieki farmaceutycznej do reklamy lub wsparcia innej działalności prowadzonej przez apteki.

Jednocześnie, w przypadku gabinetów opieki farmaceutycznej, w celu uniknięcia wykorzystywania ich do np. sprzedaży suplementów diety, należy ograniczyć do minimum możliwość prowadzenia w nich innej działalności.

Dodatkowo w ramach rejestru aptek i rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, warto umożliwić wyszukiwanie i wizualizację lokalizacji podmiotów świadczących opiekę farmaceutyczną z wyszczególnieniem poszczególnych usług - proponują autorzy raportu.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH