Jak zmotywować pacjenta, by stosował się do zaleceń?

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: Luiza Jakubiak/ rynekaptek.pl   09-11-2017, 08:01

Jak zmotywować pacjenta, by stosował się do zaleceń? Lekarz ma niewielkie pole do działania, żeby wpływać na pacjenta

Kiedy pacjent słyszy od lekarza, że jak czegoś nie zrobi, to wpędzi się w kłopoty, to prędzej zmieni lekarza niż weźmie sobie takie rady do serca. Kluczem do stosowania się do zaleceń terapeutycznych jest właściwy podział odpowiedzialności za efekt leczenia między lekarzem i pacjentem - przekonują eksperci.

- Ze względów poprawnościowych coraz częściej rezygnuje się z określenia compliance, czyli nieprzestrzegania zaleceń rozumiane jako pejoratywna cecha określająca pacjenta, który do tych zaleceń się nie stosuje, kiedy zostały my one udzielone z całym autorytetem medycyny. Zamienia się to na takie pojęcia jak adherence czy persistence – wyjaśnia prof. Piotr Zaborowski z Uczelni Łazarskiego.

Dodaje: - W pierwszym przypadku chwaląc pacjenta za przestrzeganie zaleceń, w drugim, chwaląc go jeszcze bardziej za wytrwałość przy ich przestrzeganiu. To zmierza w kierunku pewnego ideału, jeśli chodzi o przestrzeganie farmakoterapii czyli concordance - współodpowiedzialności za to, jak wygląda proces leczenia.

Właśnie ta współodpowiedzialność jest kluczem do sukcesu. - Efekt terapeutyczny w dużej mierze zależy od zdolności podzielenia się odpowiedzialnością za ten efekt. Nie należy będąc lekarzem brać zbyt dużo odpowiedzialności na siebie, zwłaszcza w terapii chorób przewlekłych – podkreślał Zbigniew Kowalski.

- Od lat powtarzam, żebyśmy zapomnieli o compliance i skoncentrowali na concordance. Zwłaszcza w chorobach przewlekłych. Lekarz ma niewielkie pole do działania, żeby wpływać na pacjenta. Jeśli się niewłaściwie podzielimy odpowiedzialnością za efekt leczenia, to nic z tego nie będzie - dodaje ekspert.

Tematyka kwestii nowoczesnych metod motywowania pacjentów do zaleceń terapeutycznych, była jednym z tematów II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Komunikacja w medycynie" (Warszawa, 27-28 października br.).

Motywacja = cel + SPR
Motywacja jako pojęcie jest bardzo często mylona z „napędem” do działania i postrzegana błędnie w kategorii "chciejstwa". Używając nieodpowiedniego języka pozbawiamy się sprawstwa i wpływu, a bez poczucia wpływu, autentycznego udziału i poczucia pełnej odpowiedzialności, pacjent nie będzie zmotywowany do przestrzegania zaleceń terapeutycznych*.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH