Jakie problemy mają dostawcy leków do szpitali?

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: LJX/ rynekaptek.pl   10-10-2017, 12:37

Jakie problemy mają dostawcy leków do szpitali? Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Nieefektywny system finansowania przekłada się na straty szpitali publicznych oraz wszystkich związanych z nimi podmiotów. W najtrudniejszej sytuacji pozostają dostawcy usług. Z raportu kancelarii prawnej DZP wynika, że regulacje prawne faworyzują szpitale kosztem dostawców.

Według Ministerstwa Zdrowia zadłużenie publicznej służby zdrowia wynosi obecnie ponad 11 mld złotych. Większość tej kwoty stanowią zobowiązania szpitali publicznych. W ekonomiczno-prawnym systemie ochrony zdrowia pozycja szpitali jest jednak mocna. Najsłabiej chroniony prawnie jest interes często małych lub średnich polskich firm, świadczących usługi zewnętrzne na rzecz szpitala, dostawców lekarstw i środków medycznych, firm sprzątających czy cateringowych.

Szpitale w różny sposób wykorzystują swoją uprzywilejowaną pozycję wobec dostawców usług. Według szacunków Stratera Med, zapłacenie faktury zajmuje szpitalowi średnio 230 dni. Tak długi okres płatności czasem bywa zapisany w umowach zawieranych z dostawcami. Szpitale często też stosują klauzule działające na niekorzyść dostawców.

W opinii Stratera, inną kwestią problematyczną – zarówno dla dostawców, jak i samych pacjentów – jest fakt, że szpitale nie utrzymują wystarczających stanów leków w magazynach. Ich brak to oczywiście zagrożenie dla dobra i życia pacjentów. Dla hurtowni farmaceutycznej oznacza to w praktyce konieczność przetrzymywania dużych zapasów magazynowych. Co więcej, od dostawców wymaga się  przekazania leków w bardzo krótkim czasie. Często wyznaczone terminy dostaw graniczą z zasadami zdrowego rozsądku. W jednym ze skrajnych przypadków, oczekiwano ich dostarczenia, z jednego końca Polski na drugi, w 4 godziny.

- Wciąż jednak nie są to największe trudności we współpracy ze szpitalami. To, co stanowi kluczowy problem dla firmy takiej jak nasza, to brak płatności zgodnej z zapisami umów. Prawie 90% szpitali, z którymi współpracujemy nie reguluje należności na czas. – powiedział Paweł Jan Woźniak, dyrektor generalny, członek zarządu Komtur Polska.

Zastosowanie art. 54 ust. 5 i 6 ustawy o działalności leczniczej, który dotyczy ograniczeń w obrocie wierzytelnościami przez SPZOZ-y,  stanowi najlepszy dowód na to, że prawodawca nie wziął pod uwagę potrzeb i specyfiki działalności firm świadczących usługi dla szpitali, natomiast uwzględnił szeroko interesy samych szpitali publicznych. Raport (tytuł „Raport regulacyjny w sprawie oceny prawnej regulacji dotyczących ograniczeń obrotu wierzytelnościami samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej”) przygotowany przez kancelarię prawniczą Domański, Zakrzewski, Palinka analizuje szeroko specyfikę, zastosowanie i konsekwencje art. 54. 

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH