Jest plan Polityki Przemysłowej Polski. A w nim leki i refundacja

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: MRPiT   10-06-2021, 13:01

Jest plan Polityki Przemysłowej Polski. A w nim leki i refundacja Zgodnie z zapowiedzią, Polityka Przemysłowa Polski ma dać drogowskaz i konkretne formy wsparcia sektorom przemysłowym, w tym branży farmaceutycznej Fot. ShutterStock Data dodania: 20 grudnia 2022

Wicepremier Jarosław Gowin przedstawił Politykę Przemysłową Polski. Zapowiada ewentualne zmiany legislacyjne w ustawie refundacyjnej i prawie farmaceutycznym.

Diagnoza kondycji polskiego przemysłu i wypływająca z niej recepta na jego optymalny i zrównoważony rozwój oraz katalog gotowych narzędzi i programów, które mają w tym pomóc – to efekt prac Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii przy udziale środowisk branżowych i eksperckich nad strategiczną wizją rozwoju polskiego przemysłu, którą przedstawił wicepremier Jarosław Gowin.

Zgodnie z zapowiedzią, Polityka Przemysłowa Polski ma dać drogowskaz i konkretne formy wsparcia sektorom przemysłowym oraz służyć wzmacnianiu istotnej z perspektywy unijnej reindustrializacji i budowie strategicznej autonomii. 

5 osi Polityki Przemysłowej Polski

- Przekrojowa polityka przemysłowa, która wesprze branże tradycyjnie mocne, ale odczuwające skutki kryzysu, jak i wykreuje solidne podstawy dla branż o dużym potencjale rozwojowym. W Polityce Przemysłowej Polski wyróżniliśmy zatem trzy kategorie kluczowych branż  przemysłowych: tradycyjnie mocnych, przed którymi stoją jednak nowe wyzwania, mających duży potencjał rozwojowy i dynamikę oraz  posiadających nowe perspektywy rozwoju
– zapowiedział wiceminister MRPiT, Robert Tomanek.

Polityka Przemysłowa Polski została oparta o 5 zdefiniowanych osi rozwojowych odpowiadającym kluczowym wyzwaniom, przed którymi stoi polska gospodarka. Są to:

- cyfryzacja,
- bezpieczeństwo – w obrębie technologii i surowców, w tym odtworzenie zdolności produkcyjnych kluczowych produktów niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa obywateli  m.in. wyrobów farmaceutycznych czy medycznych,
- lokalizacja produkcji przemysłowej – zapewnienie autonomii gospodarczej, skrócenie łańcuchów dostaw oraz dywersyfikacja źródeł surowców i półproduktów;
- Zielony Ład,
- społeczeństwo wysokich kompetencji - dopasowanie kompetencji pracowników do potrzeb rynku pracy .

Polityka Przemysłowa Polski pięciu osiom rozwojowym przyporządkowuje dwa rodzaje instrumentów wsparcia, jedne o charakterze horyzontalnym dotyczące wyzwań obejmujących całą gospodarkę, drugie o charakterze branżowym odpowiadają na potrzeby konkretnych branż.

Przygotowany dokument wymienia te konkretne branże. Jedna z nich to przemysł farmaceutyczny, biotechnologiczny i wyrobów medycznych.

Jak obecnie wygląda polski przemysł farmaceutyczny?

Branża farmaceutyczna i biotechnologiczna to ok. 150 podmiotów (zatrudnienie powyżej 9 osób)

Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne – 8 322 podmioty.

Eksport branży farmaceutycznej z Polski w latach 2015–2019 wzrósł o 23,9% z poziomu 2,8 mld EUR - do 3,5 mld euro. Import w analogicznym okresie wzrósł o 25,9% z poziomu 4,6 mld do 5,8 mld euro.

Tylko ok. 30 proc. leków sprzedawanych w aptece pochodzi z produkcji polskiej.
Udział polskiego API w tych lekach jest marginalny. Ponad 60% surowców wykorzystywanych przez europejski przemysł farmaceutyczny do produkcji leków pochodzi z Chin i Indii.

Przychody z całokształtu działalności (za 2019 r.):
• 36,43 mld złotych (w tym sprzedaż leków na receptę (RX) oraz produktów dostępnych bez recepty OTC i CH (w tym: leki, suplementy diety, artykuły medyczne oraz kosmetyki).
• 16,61 mld złotych (Wartość segmentu produktów bez recepty w aptekach
stacjonarnych i w aptekach internetowych w 2019 r.)
• 5,5 mld złotych (produkcja wyrobów medycznych)

Co branży proponuje Polityka Przemysłowa Polski?

Dokument definiuje m.in. potrzebie zakresie bezpieczeństwa:

• Suwerenność lekowa
• Stworzenie / zapewnienie warunków do rozwoju produkcji aktywnych substancji farmaceutycznych, półproduktów oraz gotowych leków generycznych i biopodobnych na terenie UE w tym PL
• Wdrożenie BLP do polskiego porządku prawnego - Niskie ceny urzędowe leków spowodowały dynamiczny rozwój eksportu równoległego wielu produktów niemających odpowiedników, co budzi ryzyko powstania niedoborów leków w Polsce.
• Wsparcie produkcji wyrobów medycznych
• System pilotażowy dla technologii medycznych, które w przyszłości mogłyby zostać objęte finansowaniem ze środków publicznych
• Zapewnienie zdolności do samodzielnego opracowywania i rozwoju leków, od fazy odkrywania do badań klinicznych prowadzonych również w kraju
• Uruchomienie wielostopniowych programów finansowania badań nad lekami fazy odkrycia, badań przedklinicznych oraz badań klinicznych etapów 

Działania legislacyjne: prawo farmaceutyczne i ustawa refundacyjna

W odpowiedzi na zgłoszone potrzeby związane z działaniami regulacyjnymi, podjęte zostały działania analityczne i ew. legislacyjne w następujących kierunkach:

• Procedury w zakresie dopuszczania do obroty produktów leczniczych – Ustawa Prawo Farmaceutyczne
• Wypracowanie przez GIF rozwiązań i wytycznych m. in. w zakresie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej i Wytwarzania, szczególnie w zakresie nowoczesnych form terapeutycznych (leków nowatorskich), których wytwarzanie i dystrybucja wykracza poza tradycyjne wymagania GMP/ GDP
• Nowelizacja ustawy refundacyjnej w zakresie: wydłużenia terminów obowiązywania decyzji refundacyjnych, ograniczenia ilości procesów negocjacyjnych w ramach odnawiania decyzji refundacyjnych dla leków.
• Przygotowanie aktów prawnych określających zasady wykorzystania danych publicznych, anonimizacji danych wrażliwych oraz przetwarzania danych w celu wykorzystania ich do analiz efektywności terapii, tworzenia nowych produktów leczniczych, itd.
• Zaproponowanie w ustawie o refundacji leków, dodatkowego kryterium przy wydawaniu decyzji dot. objęcia refundacją i ustaleniu urzędowej ceny zbytu leku.
• Zmiana podejścia do modelu wdrażania wyników projektów biotechnologicznych poprzez sprzedaż licencji do praw jako wdrożenie na terytorium RP
• Możliwość rozszerzenia katalogu kosztów kwalifikowalnych w programach B+R o specyficzne koszty z obszaru biotechnologii.

 

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH