KE: nowy plan walki z antybiotykoopornością

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: LJX/ rynekaptek.pl   29-06-2017, 16:00

KE: nowy plan walki z antybiotykoopornością Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Komisja Europejska przyjęła nowy plan działania mający na celu zwalczanie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, która stanowi coraz większe zagrożenie dla zdrowia – rocznie z jej powodu umiera bowiem 25 tys. osób.

Plan działania opiera się na podejściu „Jedno zdrowie” dotyczącym zarówno oporności u ludzi, jak i u zwierząt. Równocześnie Komisja przyjęła dokument, który jest pierwszym wynikiem planu działania. Chodzi tu o unijne wytyczne dotyczące rozważnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych u ludzi.

Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe jest coraz większym zagrożeniem w skali światowej i jeżeli już teraz nie zaczniemy jej zwalczać w bardziej intensywny i zdecydowany sposób, do 2050 roku liczba jej ofiar śmiertelnych może prześcignąć liczbę ofiar chorób nowotworowych.

Plan działania zawiera wytyczne, które mają na celu propagowanie rozważnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych u ludzi. Wytyczne te skierowane są do wszystkich osób i podmiotów – m.in. lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, administracji szpitali – które mają do czynienia ze środkami przeciwdrobnoustrojowymi. Wytyczne stanowią uzupełnienie zaleceń w zakresie profilaktyki i kontroli zakażeń obowiązujących na poziomie krajowym.

Poza tym w planie działania przewidziano realizację ponad 75 inicjatyw opartych na trzech filarach:

Filar 1: Zapewnienie, by UE stała się obszarem stosowania najlepszych praktyk dotyczących oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

Zapewnienie UE pozycji lidera w zwalczaniu oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe będzie wymagało wiarygodnych danych, skuteczniejszej koordynacji i nadzoru oraz lepszych środków kontroli. Pomoże to państwom członkowskim w ustanowieniu, wdrażaniu i monitorowaniu krajowych planów działania „Jedno zdrowie” w odniesieniu do oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe zgodnie ze zobowiązaniami, jakie podjęły na posiedzeniu Światowego Zgromadzenia Zdrowia w 2015 roku.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH