Kiedy będziemy bardziej innowacyjni?

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: PPX/rynekzdrowia.pl   08-12-2010, 11:16

W Polsce występuje szereg barier w dostępie do nowoczesnej ochrony zdrowia - uważają eksperci Grupy Roboczej na Rzecz Innowacji w Opiece Zdrowotnej.

Brak nowych regulacji prawnych, niedostatek podstawowych narzędzi takich jak rejestry chorób, niewystarczający dostęp do nowoczesnego sprzętu, niewykorzystywanie potencjału opieki ambulatoryjnej oraz domowej, zaledwie 1% wzrost liczby badań klinicznych w porównaniu z rokiem 2009, systemowe hamulce w udostępnianiu innowacyjnych leków, to zdaniem ekspertów główne bariery. Specjaliści zwrócili uwagę na pozytywne zmiany, głównie związane z działalnością Agencji Oceny Technologii Medycznych.

- Drugie wydanie raportu poświęciliśmy analizie dostępu do innowacji w leczeniu i profilaktyce nowotworów, cukrzycy oraz osteoporozy, które w perspektywie starzenia się populacji, stanowią coraz większe wyzwanie dla systemu opieki zdrowotnej, generując wysokie koszty ekonomiczne i społeczne. Mimo zauważalnej poprawy, dostęp do nowoczesnej diagnostyki, leczenia i rehabilitacji w tych obszarach nadal jest mocno ograniczony - ocenia prof. Antonina Ostrowska z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Wiele do życzenia pozostawia np. zaopatrzenie w sprzęt i wyroby medyczne oraz ich racjonalne lokowanie i wykorzystanie. Także zaopatrzenie w materiały medyczne jest w Polsce wyjątkowo skromne. Na przykład na liście refundacyjnej w 2009 roku w Polsce znajdowało się 50 opatrunków, podczas gdy w Czechach było ich aż 1603.

Trudno dziś ocenić, na ile postulowane przez Ministerstwo Zdrowia zamrożenie wydatków na refundację na poziomie 17 proc. ograniczy dostęp do nowoczesnych leków. Na razie, według danych IMS, innowacyjne leki stanowią jedynie 15 proc. polskiego rynku aptecznego, co plasuje Polskę na jednym z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej.

Istotną barierą większego dostępu do nowoczesnej diagnostyki, leczenia i opieki jest niski poziom finansowania ochrony zdrowia. Całkowite (publiczne i prywatne) wydatki na opiekę zdrowotną stanowią w Polsce zaledwie 7 proc. PKB - mniej niż niż na Słowacji, (7.8 proc) czy na Węgrzech (7.2 proc.). Wydatki publiczne w Polsce stanowią 4,87 proc. PKB, a przeciętnie w krajach OECD są o 2 punkty procentowe wyższe.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH