Kiedy NFZ będzie domagał się zwrotu kosztów za refundację?

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: Sejm/rynekaptek.pl   19-04-2017, 11:07

Kiedy NFZ będzie domagał się zwrotu kosztów za refundację? Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Kosztów leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę wystawioną przez lekarza POZ, NFZ będzie dochodził na dotychczasowych zasadach – informuje Piotr Gryza, wiceminister zdrowia.

- Kto poniesie koszt badań laboratoryjnych, refundacji recepty wystawionej na lekarstwa i wyroby medyczne przez lekarza pacjentowi w sytuacji, gdy wystąpią trudności z potwierdzeniem jego prawa do świadczeń zdrowotnych? Na jakich zasadach i od kogo Narodowy Fundusz Zdrowia będzie dochodził zwrotu kosztów tych wydatków? – pytał poseł Krzysztof Sitarski (Kukiz'15) w interpelacji do ministra zdrowia.

Pytanie posła ma związek ze zmianami w dostępie do podstawowej opieki zdrowotnej, które zostały wprowadzone od 12 stycznia br.

W odpowiedzi na interpelację, wiceminister Piotr Gryza wskazuje, że zasadniczym celem wprowadzonego rozwiązania ustawą z 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (w zakresie regulacji odnoszących się do podstawowej opieki zdrowotnej), było odstąpienie od dochodzenia roszczeń przez NFZ, w przypadku skorzystania ze świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, gdy wystąpią trudności z potwierdzeniem prawa do takiego świadczenia.

„Zgodnie z przepisami ww. ustawy w sytuacji, w której weryfikacja wykaże, że pacjent złożył oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej, pomimo że nie posiadał takiego prawa (i nie dokonał wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego) będzie musiał zwrócić Funduszowi koszty świadczeń, które nie wchodzą w zakres podstawowej opieki zdrowotnej” – czytamy.

Minister Piotr Gryza dodał, że wprowadzone regulacje skutkują niedochodzeniem od takich osób wyłącznie kosztów świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej - wizyty i badań finansowanych przez lekarza POZ.

Natomiast odnośnie kosztów świadczeń innych niż POZ, czyli m.in. kosztów leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę wystawioną przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Fundusz będzie dochodził na dotychczasowych zasadach.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH