Komisja Europejska proponuje: informacja o lekach na receptę także w internecie

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: Luiza Jakubiak/rynekaptek.pl   13-01-2009, 18:00

Komisja Europejska opublikowała trzy propozycje legislacyjne, których celem jest stworzenie "jednolitego i stabilnego rynku produktów farmaceutycznych". Jedna z nich dotyczy zgody na publikowanie informacji o lekach na receptę w ogólnodostępnych materiałach drukowanych i na stronach internetowych, związanych ze zdrowiem.

Informacji o produkcie leczniczym nie należy mylić z reklamą czy promocją.  Wyłączone są z tej propozycji takie media, jak radio czy telewizja. To jednak i tak krok do przodu w dostępie do informacji o leku. Dotąd te dane pacjent pozyskiwał jedynie z ulotki informacyjnej kupionego leku.

Dotąd w Komisji przeważał pogląd, że firmy farmaceutyczne nie są odpowiednim źródłem informacji o lekach, bo zawsze będą miały na celu głównie wzrost sprzedaży. Ale jak argumentuje Guenter Verheugen, unijny komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu, obecne rozwiązania prawne nie są adekwatne do postępu medycznego, a przede wszystkim nie odpowiadają na potrzeby pacjentów.

Ulotka z sieci

A ci są coraz bardziej świadomymi konsumentami produktów leczniczych, poszukującymi w sieci informacji o lekach. Zakaz informowania o nich w legalny sposób przyczynia się do krążenia po sieci informacji nieprawdziwych, wprowadzających konsumentów w błąd.

– Dlatego firmy farmaceutyczne powinny móc dostarczać podstawowe, rzeczywiste informacje w odpowiedzi na zapotrzebowanie pacjentów – mówi komisarz.

Te informacje o produktach nie mogą, według projektu Komisji, wykraczać poza to, co znajduje się w ulotce dołączanej do opakowania leku. Guenter Verheugen zaznaczył, że nadal będzie obowiązywał zakaz reklamy leków na receptę.

Dodatkowo okazało się, że brak szczegółowych zasad przekazywania informacji o produkcie na receptę w dyrektywie 2001/83/EC (zmieniona dyrektywą 2004/27/EC), doprowadził do odmiennej interpretacji przepisów przez poszczególne państwa członkowskie. W efekcie mieszkańcy UE mają nierówny dostęp do informacji o tym samym produkcie.

Uwaga: działania niepożądane!

Celem drugiego projektu Komisji jest wzmocnienie europejskiej współpracy w zakresie monitorowania bezpieczeństwa leków.

Co prawda, obecnie istnieją przepisy prawne, które określają sposoby reagowania w przypadku wystąpienia działań niepożądanych produktów leczniczych, ale nie nadążają one za postępem w zakresie wiedzy o występowaniu działań niepożądanych, choćby ze względu na różne właściwości leków i profili ryzyka z nimi związanego.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH