Komunikacja w medycynie: jeśli pacjent rozumie lekarza, ma szansę zadać pytanie

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: Luiza Jakubiak/ rynekaptek.pl   17-10-2017, 08:01

Komunikacja w medycynie: jeśli pacjent rozumie lekarza, ma szansę zadać pytanie Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Kiedyś trzeba zacząć. Jak mawiali Chińczycy, tysiącmilowa podróż zaczyna się od jednego kroku. Liczymy na to, że przekonamy studentów medycyny i lekarzy do komunikacji. Widzimy rok do roku, jak kropla drąży kamień – mówi prof. Tomasz Pasierski, zachęcając do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Komunikacja w medycynie” (Warszawa, 27-28 października br.).

Tegoroczny program konferencji jest bardzo rozbudowany i interdyscyplinarny. – Po pierwszej edycji konferencji w ubiegłym roku uczestnicy wypełniali ankietę ewaluacyjną. Wynikało z niej, że konferencja była bardzo dobrze przyjęta. Wyrażano prośby, by ją powtórzyć, ale w szerszym niż rok temu zakresie. Obecnie widzimy duże zainteresowanie tą tematyką. Dlatego proponujemy dużo zróżnicowanych tematycznie zagadnień w trakcie dwudniowego spotkania i aż osiem warsztatów – dwa razy więcej niż przed rokiem – opisuje dr Antonina Doroszewska, pełnomocnik rektora ds. utworzenia Centrum Edukacji Medycznej WUM.

Czy i jak przekazać niepewność
Jednym z tematów jest wspólne podejmowanie decyzji medycznych. – Polega to na tym, żeby nie być w modelu paternalistycznym, w którym decyzje podejmuje lekarz bez udziału pacjenta. Jednocześnie nie może to przybrać formy przerzucania całej odpowiedzialności na chorego. On podpisuje zgodę, ale często nie wie, na co się zgadza. Idea wspólnego podejmowania decyzji jest to otwarta komunikacja, która doprowadza obie strony do zrozumienia, co jest dla nich najważniejsze, jakie są priorytety w danej sytuacji w decyzji medycznej – wyjaśnia prof. Tomasz Pasierski.

Inny temat tegorocznego spotkania to jak przekazać niepewność? - Powszechny pogląd jest taki, że medycyna jest dziedziną pewną. Tymczasem medycyna jest jednym z najbardziej niepewnych obszarów ludzkiej działalności. Czasem jest trudno powiedzieć, która terapia będzie lepsza, jak długo chory będzie żył dzięki tej terapii, a jak długo dzięki innej. Pytanie jest takie: czy powinniśmy nasz przekaz do chorych obwarowywać informacją o niepewności – dodaje prof. Pasierski.

Zakładając, że mówimy o uczciwości w komunikacji, to w takiej sytuacji należałoby mówić wszystko, a zatem też to, że wynik leczenia jest obarczony sporą niepewnością. Ale z drugiej strony większość chorych nie chce usłyszeć takiego komunikatu. Powstaje zatem pytanie, na ile lekarz a priori powinien nieść niepewność w swoim komunikacie, który przekazuje pacjentowi?

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH