KRAUM: niedopuszczalne jest wpływanie na decyzje farmaceutów

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: KRAUM/ rynekaptek.pl   20-11-2020, 14:01

KRAUM: niedopuszczalne jest wpływanie na decyzje farmaceutów Dziekani napisali pismo do prof. Tomasza Grodzkiego (fot. Pixabay)

Zatem żaden przedsiębiorca nie może nakazywać farmaceucie nieetycznej promocji leków, suplementów diety przez narzucone cele sprzedażowe - piszą dziekani wydziałów farmaceutycznych w piśmie do Marszałka Senatu.

Konwent Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych Uczelni Medycznych KRAUM stanowczo popiera konieczność zachowania w ustawie o zawodzie farmaceuty zapisów gwarantujących pełną niezależność zawodową farmaceutów. Obecna treść ustawy gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów oraz jakość świadczeń zdrowotnych realizowanych na ich rzecz - napisali dziekani w piśmie do Marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego:

"Niedopuszczalne jest wprowadzenie zapisów umożliwiających komukolwiek wpływanie na decyzje
farmaceutów dotyczące zdrowia i życia pacjentów. Magistrowie farmacji po ukończeniu studiów ślubują, że w pracy zawodowej „kierować się będą zawsze zasadami uczciwości i sumienności”, a „zdrowie pacjenta będzie najwyższym przykazem”.

Zatem żaden przedsiębiorca nie może nakazywać farmaceucie nieetycznej promocji leków, suplementów diety przez narzucone cele sprzedażowe, realizację recept niezgodnie z przepisami, zmuszanie do fałszowania dokumentacji medycznej pacjenta w przypadku recept wydawanych w zagrożeniu zdrowia lub życia pacjenta, realizację recept przez osoby nieuprawnione, nielegalny wywóz leków, nieuprawniony dostęp do danych medycznych pacjenta oraz innych działań stanowiących zagrożenie dla pacjenta i jego terapii.

Zmiany zapisów ustawy znacząco utrudnią farmaceutom realizację planowanej opieki farmaceutycznej. W Polsce około 10% hospitalizacji jest skutkiem powikłań polekowych zagrażających zdrowiu lub życiu pacjentów, spowodowanych nieprawidłowym zażywaniem leków. Ponad 30% pacjentów w podeszłym wieku przyjmuje dziennie wiele różnych leków, będąc pod opieką niekiedy ponad pięciu różnych specjalistów.

Aby realizować założenia opieki farmaceutycznej niezbędna jest samodzielność farmaceuty w podejmowaniu decyzji. Skutki zmiany zapisów ustawy ponieśliby przede wszystkim pacjenci, którym ograniczony zostanie dostęp do usług farmaceutycznych bezpośrednio wpływających na stan ich zdrowia.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH