KRK: do realizacji OF w Polsce niezbędne są liczne zmiany legislacyjne

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: KRK   09-04-2021, 12:03

KRK: do realizacji OF w Polsce niezbędne są liczne zmiany legislacyjne By opieka farmaceutyczna mogła zaistnieć w aptekach, potrzebne są liczbe zmiany legislacyjne - oceniają prawnicy (fot. Pixabay)

Należy żałować, że raport "Opieka farmaceutyczna" ukazuje się już po przyjęciu Ustawy o zawodzie farmaceuty, a nie przed rozpoczęciem prac legislacyjnych nad tą ustawą - oceniają prawnicy kancelarii KRK.

- W konsekwencji wprowadzona w UZF regulacja dotycząca opieki farmaceutycznej ma charakter szczątkowy. Taką sytuację należy uznać za utraconą szansę na zaadresowanie potrzeb pacjentów i aptek, od lat czekających na tego rodzaju usługę - oceniają Bartłomiej Sasin i Filip Dymitrowski z kancelarii KRK.

Z raportu jasno wynika, że aby rzeczywista i szeroko dostępna opieka farmaceutyczna była realizowana w Polsce, niezbędne są dalsze, liczne zmiany legislacyjne.

Prawnicy podsumowują najważniejsze elementy raportu.
1. Alternatywa dla aptek – praktyki farmaceutyczne
W Raporcie zaproponowano, by OF mogła być świadczona nie tylko w aptekach, ale także przez praktyki farmaceutyczne (praktyki zawodowe składające się z farmaceutów w formie jednoosobowych działalności gospodarczych lub spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej).

Jest to istotna zmiana, gdyż dotychczas rola farmaceuty była powiązana przede wszystkim z placówkami o charakterze dystrybucyjnym (w tym w ramach podmiotów leczniczych).

2. Wymagania dla farmaceutów świadczących OF
OF będzie mogła być świadczona przez farmaceutów spełniających określone wymagania. Jednym z takich warunków będzie posiadanie certyfikatu ukończenia odpowiedniego kursu kwalifikacyjnego.

3. Nowe wymagania dla aptek świadczących OF
Raport wskazuje na wymagania regulacyjne dla podmiotów, które zdecydują się na udział w programach pilotażowych oraz które docelowo będą świadczyć opiekę farmaceutyczną, a także wymagania lokalowe.

Rozważane jest umożliwienie dostosowania lokalu w trzech wariantach: gabinet opieki farmaceutycznej, stanowisko opieki farmaceutycznej lub pomieszczenie pełniące funkcję gabinetu opieki farmaceutycznej.

Docelowo konieczne będzie też wdrożenie nowych wymagań technologicznych  i podłączenie aptek do niezbędnych systemów medycznych (wymaga to licznych zmian legislacyjnych).

4. Finansowanie opieki farmaceutycznej
Opieka farmaceutyczna ma być finansowana w modelu płacenia za usługę (FFS, ang. fee-forservice). Rozważane są trzy źródła finansowania opieki farmaceutycznej:

1) całkowite finansowanie z budżetu NFZ
2) model mieszany, z częściowym współpłaceniem przez pacjenta;
3) całkowite pokrywanie kosztów świadczeń OF przez pacjenta.

Zarówno apteki, jak i praktyki farmaceutyczne mogłyby zawierać umowę z NFZ o udzielaniu świadczeń w rodzaju OF. W przypadku podmiotów prowadzących apteki, każda umowa zawierana byłaby odrębnie dla każdej apteki, na czas nieokreślony.

Sygnatariuszami umów powinni być również kierownicy aptek i farmaceuci sprawujący OF, zaś sama umowa przewidywać m.in. środki przeznaczone na wynagrodzenia osób sprawujących OF w ramach kwoty zobowiązania NFZ wobec świadczeniodawcy.

5. Świadczenia opieki farmaceutycznej – rodzaje, zasady, pilotaż
W Raporcie zostały szczegółowo omówione kluczowe świadczenia opieki farmaceutycznej, które mają być wdrażane w przyszłości:
a. przegląd lekowy,
b. usługa Nowy Lek,
c. szczepienia w aptekach,
d. Program Drobne Dolegliwości,
e. recepta kontynuowana,
f. przekrojowe kwestionariuszowe badanie społeczeństwa,
g. Program profilaktyki chorób układu krążenia („ChUK”).

6. Telefarmacja
Istotną nowością jest propozycja umożliwienia udzielania świadczeń opieki farmaceutycznej w formie teleporad. Bezpośredni kontakt farmaceuty i pacjenta w aptece dalej pozostałby zasadą, w szczególności podczas pierwszej konsultacji, ale pewne czynności na dalszym etapie mogłyby być wykonane zdalnie.

7. Opieka farmaceutyczna a zakaz reklamy aptek
Autorzy Raportu dostrzegają potrzebę informowania pacjentów o świadczeniu opieki farmaceutycznej przez daną placówkę tak, aby nie doprowadzić do wykorzystywania OF do reklamy aptek.

Proponuje się w szczególności, aby dopuścić wprost naklejki i plakaty do umieszczenia w lokalach świadczących OF.

Kolejnym pomysłem na informowanie o świadczeniu opieki farmaceutycznej jest dodanie nowej funkcjonalności w ramach publicznego Rejestru Aptek i Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, która umożliwi wyszukiwanie i wizualizację lokalizacji podmiotu świadczącego OF oraz zakres świadczonych usług.

Jednocześnie zarekomendowano, aby zakaz reklamy został rozszerzony także na praktyki farmaceutyczne.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH