Lewiatan: pomysł resortu zdrowia odbije się negatywnie na finansach aptek

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: Konfederacja Lewiatan   09-04-2021, 15:02

Lewiatan: pomysł resortu zdrowia odbije się negatywnie na finansach aptek Organizacja ocenia pomysł resortu zdrowia, by więcej podmiotów mogło kupować leki w hurtowniach z pominięciem aptek (fot. LJ)

Rozszerzenie listy podmiotów mogących kupować leki w hurtowniach ograniczy przychody uzyskiwane przez apteki, które i tak pozostają w słabej kondycji ekonomicznej - uważa Konfederacja Lewiatan.

Ministerstwo Zdrowia chce umożliwić zakup leków w hurtowniach farmaceutycznych domom opieki społecznej, domom dziecka, schroniskom dla bezdomnych i izbom wytrzeźwień, a także przychodniom lekarskim - przypomina Konfederacja Lewiatan.

Propozycje zmian w zakresie zakupu leków w hurtowniach znalazły się w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych.

Niekontrolowany wywóz leków
Zdaniem Konfederacji skutkiem takiej decyzji mogą być niekontrolowany wywóz leków za granicę, wprowadzanie do obrotu leków sfałszowanych oraz pogorszenie sytuacji finansowej aptek.

- Nowe placówki, które uzyskałyby prawo zakupu leków w hurtowniach, nie mają pracowników, którzy byliby odpowiedzialni za wdrożenie procedur związanych z nabywaniem, wykorzystywaniem i zabezpieczaniem leków przed osobami nieuprawnionymi - komentuje Kacper Olejniczak, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Dodaje: - Taką osobą, zgodnie z prawem farmaceutycznym, powinien być farmaceuta. Niepokój budzi brak jakichkolwiek limitów w zakresie zaopatrywania się w leki przez nowe placówki. Można odnieść wrażenie, że będą one miały nieograniczony dostęp do leków, co może utrudnić kontrolę nad ich właściwym wykorzystaniem.

Leki sfałszowane też mogą się pojawić
W projekcie rozporządzenia nie ma szczegółowych wytycznych dotyczących sposobu postępowania z zakupionymi lekami. Pominięte zostały kwestie związane z posiadaniem przez nowe podmioty wydzielonego miejsca do właściwego przyjmowania, przechowywania i wydawania leków. Brakuje uregulowań odnoszących się do monitorowania warunków zapewniających odpowiednią jakość i bezpieczeństwo produktów leczniczych.

- Istnieje ryzyko, że nowe przepisy bez jednoczesnego wdrożenia odpowiednich procedur będą sprzyjać niekontrolowanemu wywozowi leków za granicę, co może spowodować ograniczenie ich dostępności dla pacjentów. Nie można wykluczyć obniżenia bezpieczeństwa stosowania leków przez wprowadzanie na rynek sfałszowanych produktów - dodaje Kacper Olejniczak.

Nowe przepisy znacznie ograniczą przychody uzyskiwane przez apteki, które i tak pozostają w słabej kondycji ekonomicznej.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH