Linia: lekarz – farmaceuta. Czy UoZF poprawi współpracę?

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: Gedeon Richter   19-04-2021, 10:34

Linia: lekarz – farmaceuta. Czy UoZF poprawi współpracę? Lekarze nadal traktują farmaceutów jako fachowców drugiej kategorii? Fot. ShutterStock Data dodania: 19 grudnia 2022

Tylko 38 proc. studentów kierunku lekarskiego wie, jakie oprócz wydawania leków są uprawnienia farmaceuty - wynika z sondażu.

Po 30 latach farmaceuci doczekali się ustawy o zawodzie farmaceuty, która 16 kwietnia br. weszła w życie. To zawód zaufania publicznego, który jako jeden z ostatnich grup zawodowych, nie miał własnej regulacji.

Dziewięćdziesiąt trzy  proc. studentów farmacji słyszało o ustawie o zawodzie farmaceuty. Dla porównania wśród studentów na kierunku lekarskim jest to grupa 56 proc. Dlaczego wiedza na ten temat jest tak bardzo zróżnicowana, mimo że ustawa o zawodzie farmaceuty wpłynie również na zawód lekarza?

Jak farmaceuta z lekarzem
Sama ustawa nie opisuje elementu związanego z komunikacją z lekarzem, natomiast usługi, które są w niej opisane, jak najbardziej. Jedną z nich, która wymaga definitywnie kontaktu na linii lekarz – farmaceuta, jest przegląd lekowy.

Ma on za zadanie „wyłapywać” pacjentów, którzy nie przestrzegają zaleceń lekarskich. To rola, która w wielu krajach jest jednym z podstawowych zadań farmaceuty w opiece nad pacjentem.

Wśród studentów farmacji, pozytywny stosunek do ustawy o zawodzie farmaceuty ma 74 procent. Podobne odczucia ma 22 proc. studentów medycyny. Co ciekawe, aż 51 proc. przyszłych lekarzy nie potrafi w ogóle określić swojego stosunku w tej kwestii. Nie wynika to z niechęci, ale z braku zajęć czy przedmiotów dotyczących współpracy między tymi dwiema grupami. Studenci konsekwentnie starają się zacierać stereotypy krążące wokół ich współpracy, jednak aby całkowicie rozprawić się z tematem, niezbędne byłyby zmiany systemowe, już na etapie planowania programu studiów dla jednej i drugiej grupy.

Brak edukacji skutkuje brakiem współpracy
Zmiany wymagają nakładu pracy nie tylko u farmaceutów i lekarzy mających już prawo do wykonywania zawodu. Podstawą powinna być edukacja na temat współpracy i komunikacji już na etapie studiów, o którą sami studenci kierunków lekarskich i farmacji postulują.

Według ankiety badawczej przeprowadzonej w ramach VII edycji programu Recepta na sukces, tylko 38 proc. studentów kierunku lekarskiego wie, jakie oprócz wydawania leków są uprawnienia farmaceuty. Jak ustawa zmieni ten obraz?

- Myślę, że ustawa wprowadzi wiele zmian w stereotypowych relacjach farmaceuty i lekarza. Studentów na wydziałach medycznych i farmaceutycznych w ogóle bardzo mało uczy się o komunikacji – tej z pacjentem, jak również z innymi przedstawicielami zawodów medycznych - komentuje dr Tomira Chmielewska – Ignatowicz z Collegium Medicum UKSW.

- Na szczęście wiele w tej kwestii zaczyna się  zmieniać. Bezwzględnie potrzebne jest szybsze tempo tych zmian - zwłaszcza w czasach pandemii. Uświadamianie znaczenia współpracy, współpracy farmaceutów z lekarzami, studentów farmacji ze studentami kierunku lekarskiego to jest to, czego domaga się pacjent od wielu lat, czyli holistycznej opieki. Współpraca wielu środowisk w opiece komplementarnej jest właśnie wzorowym przykładem opieki holistycznej - dodaje.

Niezależność zawodowa farmaceutów
- Wejście w życie ustawy o zawodzie farmaceuty to moment przełomowy dla wszystkich farmaceutów. Analizując zapisy ustawy, z mojej perspektywy najistotniejsze jest sklasyfikowanie farmaceuty jako zawodu medycznego, a właściwie redefinicja zawodu i nadanie ogromnej niezależności zawodowej farmaceutom - ocenia  Monika Bartwicka, prawnik i ekspertka prawa farmaceutycznego.

Dodaje: - Oczywiście na drugim biegunie, w sposób nieprawdopodobnie zależny, jest to, że pojawia się definicja opieki farmaceutycznej, jako świadczenia medycznego, z katalogiem usług świadczonych w ramach niej. Ustawodawca definiując farmaceutę jako zawód medyczny pokazał ogromną rolę farmaceutów w systemie ochrony zdrowia.

Ustawa zakłada także poprzez zmianę przepisów prawa farmaceutycznego rozszerzenie kompetencji kierowników aptek. Te zmiany ustawowe stanowią kolejny rozdział rozwoju farmaceutów i ich ugruntowania pozycji zawodowej w systemie ochrony zdrowia.

O kampanii #WSPÓLNIEwobliczu zmian 
VII odsłona Recepty na sukces poświęcona jest zacieśnianiu współpracy między farmaceutą i lekarzem. Organizatorem kampanii #WSPÓLNIEwobliczu zmian jest firma Gedeon Richter Polska.

Patronat nad kampanią objęli Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny – IFMSA Poland oraz organizacja studentów Młoda Farmacja-Łódź.

Badanie opinii wśród studentów kierunku lekarskiego i farmacji na temat wzajemnego postrzegania swoich zawodów, n= 267. Studenci kierunku farmacji – 136 ankietowanych, kierunek lekarski – 131.  Badanie zrealizowane metodą ankiet internetowych przez LoveBrands Medical na zlecenie Gedeon Richter Polska.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH