Medicofarma przejmie Grupę HRC i wejdzie na rynek NewConnect

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: Medicofarma/ rynekaptek.pl   17-09-2020, 13:45

Medicofarma przejmie Grupę HRC i wejdzie na rynek NewConnect Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Medicofarma SA, spółka zajmująca się rozwojem i produkcją farmaceutyków, podpisała uzupełnienie dokumentu Term Sheet z głównym akcjonariuszem notowanej na NewConnect spółki Grupa HRC.

Medicofarma SA, razem ze swoją spółką zależną - Vitama SA, postanowiły wydzielić ze swoich biznesów prace badawczo-rozwojowe nad nowymi lekami oraz wyrobami medycznymi i wnieść je do spółki notowanej na New Connect, jednocześnie przejmując jej pakiet kontrolny. W efekcie część biotechnologiczna uzyskałaby status spółki publicznej.

Medicofarma SA i Vitama SA nabędzie od głównego udziałowca posiadane przez niego i jego spółkę zależną, łącznie 7.500.000 akcje serii A i C, stanowiące 88,23% kapitału Emitenta, dające prawo do 92,81% głosów na walnym zgromadzeniu akcje spółki Grupa HRC oraz przeniesie część majątku Medicofarama SA i Vitama SA zajmującej się biotechnologią w zamian za akcje serii D i E, które emitent wyemituje dla akcjonariuszy Medicofarma SA i Vitama SA.

Zgodnie z zapisami uzupełnionej treści Term Sheet, intencją stron jest dopuszczenie akcji serii D i E spółki, które zostaną wyemitowane w ramach realizacji niniejszego Term Sheetu, do obrotu na alternatywnym rynku obrotu NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Dodatkowo strony uzgodniły, że na akcjach serii C, D i E zostanie ustanowiony lock-up w ilości 50% posiadanych przez strony akcji na okres jednego roku od dnia dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku New Connect.

Dotychczasowa działalność Grupy HRC uległaby wygaszeniu poprzez sprzedaż aktywów spółki, spłatą jej zobowiązań lub zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Strony wzajemnie oświadczyły, iż od daty zawarcia Term Sheet, przez okres nie dłuższy niż do dnia 30 września 2020 r. nie podejmą żadnych rozmów, negocjacji ani nie poczynią żadnych uzgodnień z podmiotami trzecimi, które mogłyby być sprzeczne z intencjami, celem i założeniami opisanymi w dokumencie Term Sheet a dokonanie transakcji, objętej niniejszym Term Sheet, uzależnione jest od uzgodnienia treści satysfakcjonującej strony dokumentacji prawnej oraz wyników badania prawnego, księgowego oraz finansowego spółki przeprowadzonego przez Medicofarma SA.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH