Minister podsumowuje plany dot. suplementów

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: Sejm/ rynekaptek.pl   28-03-2017, 10:43

Minister podsumowuje plany dot. suplementów Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Resort zdrowia dostrzega konieczność doregulowania kwestii dotyczących reklamy produktów leczniczych oraz suplementów diety, dlatego też powyższe znajdzie odzwierciedlenie w nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne - informuje Krzysztof Łanda.

Wiceminister zdrowia udzielił odpowiedzi na interpelację poselską, dotyczącą negatywnej oceny raportu Najwyższej Izby Kontroli w zakresie suplementów diety.

Przypomniał, jakie propozycje zmian planuje resort:

• wprowadzenie pobierania opłat od przedsiębiorców za złożenie powiadomienia o środkach spożywczych objętych ustawowym obowiązkiem informowania Głównego Inspektora Sanitarnego,

• zwiększenie kar pieniężnych, które dotyczyć będą także przypadków produktów źle oznakowanych oraz nieprawidłowo prezentowanych i reklamowanych (w tym powoływanie się na właściwości lecznicze),

• wprowadzenie zapisu dotyczącego ustawowego zobowiązania przedsiębiorcy do składania rezygnacji z wprowadzenia do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej m.in. suplementów diety,

• uregulowanie kwestii reklamy suplementów diety poprzez stworzenie skutecznych narzędzi umożliwiających egzekwowanie przepisów prawa żywnościowego oraz monitorowanie reklamy suplementów diety w przekazach medialnych,

• uregulowanie kwestii dotyczących marek parasolowych,

• uporządkowanie aspektów związanych z apteką. Biorąc pod uwagę fakt, iż apteka ma stanowić placówkę, która realizuje cele na rzecz wspierania zdrowia publicznego, planowane są zmiany w kontekście ograniczenia w sprzedaży aptecznej asortymentu suplementów diety wybranych produktów,

• podawanie do wiadomości publicznej decyzji o wycofaniu z obrotu produktów, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka z podaniem nazwy produktu oraz nazwy przedsiębiorcy, przedmiotu zawinienia oraz wysokości kary pieniężnej,

• wprowadzenie jasnego zakazu reklamy suplementów diety wykorzystujących wizerunek lub rekomendacje rzeczywistego lub fikcyjnego lekarza, farmaceuty, pielęgniarki, położnej lub rzeczywistej lub fikcyjnej osoby posiadającej wykształcenie medyczne,

• zakaz emisji reklamy suplementu diety podczas trwania lub w czasie poprzedzającym i następującym po emisji audycji skierowanych do osób poniżej 16 roku życia.

Dodał, że powyższe zmiany wynikają m.in. z prac Zespołu do spraw uregulowania reklamy leków, suplementów diety i innych środków spożywczych oraz wyrobów medycznych oraz Zespołu ds. opracowania projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

Więcej: http://www.sejm.gov.pl/

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH