Minister zdrowia opuszcza szeregi Naczelnej Rady Lekarskiej

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: PAP/ rynekaptek.pl   16-10-2017, 10:28

Minister zdrowia opuszcza szeregi Naczelnej Rady Lekarskiej Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł wystąpił w poniedziałek (16 października) z Naczelnej Rady Lekarskiej. Napisał w tej sprawie list do prezesa NRL Macieja Hamankiewicza. List zamieszczamy za PAP.

Szanowny Panie Prezesie,

uprzejmie informuję, że z dniem dzisiejszym rezygnuję z członkostwa w Naczelnej Radzie Lekarskiej. Czynię to z dużym bólem, bo bez względu na pojawiające się w zmieniających się okolicznościach różnice zdań, dotychczas, mimo zawieszonej ze względu na pełnioną przeze mnie funkcję Ministra Zdrowia mojej aktywności w Radzie, za honor poczytywałem sobie przynależność do jednego z najwyższych gremiów samorządu lekarskiego. Jak Pan wie, dużą część mojego życia publicznego spędziłem właśnie reprezentując środowisko lekarzy i lekarzy dentystów, zawsze jednak pamiętając o tym, że samorząd lekarski, zgodnie z ustawą, ma za zadanie działać "w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony".

Składa się na to wiele zadań takich jak ustanawianie zasad etyki lekarskiej oraz dbanie o ich przestrzeganie, sprawowanie pieczy nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodów lekarza i lekarza dentysty, prowadzenie lub udział w organizowaniu doskonalenia zawodowego lekarzy, opiniowanie warunków pracy i płac lekarzy, działania na rzecz ochrony zawodu lekarza (w tym występowanie w obronie godności zawodu lekarza oraz interesów indywidualnych i zbiorowych członków samorządu lekarzy), a także zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowotności społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia.

Można spierać się o racje stanowisk Naczelnej Rady Lekarskiej dotyczących sytuacji w ochronie zdrowia, ale nie temu poświęcam ten list. Pragnę jednak zauważyć, że Rząd pani Premier Beaty Szydło przeprowadził już wiele oczekiwanych także przez samorząd lekarski zmian (można przypomnieć tu np. przywrócenie stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, wprowadzenie korzystnych zasad dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego, znaczne zwiększenie naboru na studia lekarskie, uregulowanie długów Ministerstwa Zdrowia wobec izb lekarskich), znacząco zwiększył publiczne nakłady na służbę zdrowia (np. w br. o ponad 8 mld zł, po raz pierwszy prawdopodobnie przekraczając poziom 4,7 proc. PKB wydatków publicznych na zdrowie, co m. in. umożliwi zapłacenie placówkom opieki zdrowotnej przeważającej części tzw. nadwykonań), wprowadził od lat oczekiwaną regulację, która stopniowo zwiększa minimalne wynagrodzenia osób wykonujących zawody medyczne (ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych).

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH