Ministerstwo koordynatorem działań GIF, ABW i innych służb?

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: Sejm/ rynekaptek.pl   05-09-2017, 11:04

Ministerstwo koordynatorem działań GIF, ABW i innych służb? Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Poseł pyta czy ministerstwo podjęło stosowne działania legislacyjne przeciwko podmiotom zajmującym się nielegalnym wywozem leków za pomocą fikcyjnie działających przychodni prywatnych? Bo te zdają się nadal działać bezkarnie.

W interpelacji do ministra zdrowia, poseł Jan Warzecha przypomniał ministrowi, iż proceder nielegalnego wywozu leków nadal ma miejsce.

- W celu przeciwdziałania tym nagannym praktykom Sejm uchwalił ustawę z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne, która nałożyła na eksporterów leków obowiązek otrzymania zezwolenia wydawanego przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny na wywóz określonych preparatów. Niestety praktyka pokazała, iż uchwalone przepisy okazały się niewystarczające - ocenia poseł.

Nielegalny wywóz deficytowych leków na szeroką skalę nie został zatrzymany i do dnia dzisiejszego zakup niektórych preparatów ratujących życie jest niezwykle utrudniony.

W wyniku szczegółowych kontroli przeprowadzanych w latach 2010–2016 przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny wszczęto stosowne postępowania wobec 600 aptek i hurtowni, zaś wiele z nich zakończyło się zawiadomieniem prokuratury o wykryciu przestępstwa.

Niestety wskutek wadliwych przepisów karnych w tym zakresie prokuratury były zmuszone umorzyć większość tego rodzaju postępowań. Nawet w przypadkach, w których materiał dowodowy pozwalał postawić podejrzanym właściwe zarzuty, postępowania sądowe były często umarzane z powodu niskiego stopnia szkodliwości społecznej popełnionego czynu.

Dużym problemem pozostaje w tym kontekście również bezsilność pracowników inspekcji farmaceutycznej, którzy nie są wyposażeni w odpowiednie instrumenty prawne pozwalające im na skuteczną walkę z ww. nieprawidłowościami.

Dlatego poseł sformułował kilka pytań do ministra:

Czy ministerstwo pracuje obecnie nad rozwiązaniami prawnymi, które pozwoliłyby na skuteczne ograniczenie, a nawet wyeliminowanie procederu nielegalnego wywozu leków poza granice Polski?

Czy ministerstwo rozważa bądź pracuje obecnie nad zwiększeniem kompetencji inspekcji farmaceutycznej w taki sposób, który umożliwiłby pracownikom tej instytucji podjęcie skutecznej walki z nielegalnym wywozem leków?

Czy w ministerstwie opracowywane są lub czy istnieją plany opracowania nowych przepisów karnych wymierzonych w podmioty parające się nielegalnym wywozem leków?

Czy ministerstwo może stać się koordynatorem działań GIF, ABW oraz innych służb w zakresie walki z nielegalnymi eksporterami leków?

Czy ministerstwo podjęło stosowne działania legislacyjne przeciwko podmiotom zajmującym się nielegalnym wywozem leków za pomocą fikcyjnie działających przychodni prywatnych? Zgodnie z informacjami podawanymi przez media podmioty te w sposób skuteczny i bezkarny nadal unikają kontroli właściwych służb, wykorzystując w tym celu nieszczelność obowiązującego prawa.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH