Ministerstwo koordynatorem działań GIF, ABW i innych służb?

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: Sejm/ rynekaptek.pl   05-09-2017, 11:04

Ministerstwo koordynatorem działań GIF, ABW i innych służb? Nielegalny wywóz deficytowych leków na szeroką skalę nie został zatrzymany i do dnia dzisiejszego zakup niektórych preparatów ratujących życie jest niezwykle utrudniony

Poseł pyta czy ministerstwo podjęło stosowne działania legislacyjne przeciwko podmiotom zajmującym się nielegalnym wywozem leków za pomocą fikcyjnie działających przychodni prywatnych? Bo te zdają się nadal działać bezkarnie.

W interpelacji do ministra zdrowia, poseł Jan Warzecha przypomniał ministrowi, iż proceder nielegalnego wywozu leków nadal ma miejsce.

- W celu przeciwdziałania tym nagannym praktykom Sejm uchwalił ustawę z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne, która nałożyła na eksporterów leków obowiązek otrzymania zezwolenia wydawanego przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny na wywóz określonych preparatów. Niestety praktyka pokazała, iż uchwalone przepisy okazały się niewystarczające - ocenia poseł.

Nielegalny wywóz deficytowych leków na szeroką skalę nie został zatrzymany i do dnia dzisiejszego zakup niektórych preparatów ratujących życie jest niezwykle utrudniony.

W wyniku szczegółowych kontroli przeprowadzanych w latach 2010–2016 przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny wszczęto stosowne postępowania wobec 600 aptek i hurtowni, zaś wiele z nich zakończyło się zawiadomieniem prokuratury o wykryciu przestępstwa.

Niestety wskutek wadliwych przepisów karnych w tym zakresie prokuratury były zmuszone umorzyć większość tego rodzaju postępowań. Nawet w przypadkach, w których materiał dowodowy pozwalał postawić podejrzanym właściwe zarzuty, postępowania sądowe były często umarzane z powodu niskiego stopnia szkodliwości społecznej popełnionego czynu.

Dużym problemem pozostaje w tym kontekście również bezsilność pracowników inspekcji farmaceutycznej, którzy nie są wyposażeni w odpowiednie instrumenty prawne pozwalające im na skuteczną walkę z ww. nieprawidłowościami.

Dlatego poseł sformułował kilka pytań do ministra:

Czy ministerstwo pracuje obecnie nad rozwiązaniami prawnymi, które pozwoliłyby na skuteczne ograniczenie, a nawet wyeliminowanie procederu nielegalnego wywozu leków poza granice Polski?

Czy ministerstwo rozważa bądź pracuje obecnie nad zwiększeniem kompetencji inspekcji farmaceutycznej w taki sposób, który umożliwiłby pracownikom tej instytucji podjęcie skutecznej walki z nielegalnym wywozem leków?

Czy w ministerstwie opracowywane są lub czy istnieją plany opracowania nowych przepisów karnych wymierzonych w podmioty parające się nielegalnym wywozem leków?

Czy ministerstwo może stać się koordynatorem działań GIF, ABW oraz innych służb w zakresie walki z nielegalnymi eksporterami leków?

Czy ministerstwo podjęło stosowne działania legislacyjne przeciwko podmiotom zajmującym się nielegalnym wywozem leków za pomocą fikcyjnie działających przychodni prywatnych? Zgodnie z informacjami podawanymi przez media podmioty te w sposób skuteczny i bezkarny nadal unikają kontroli właściwych służb, wykorzystując w tym celu nieszczelność obowiązującego prawa.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH