Może przemyślenia wymaga koncepcja całkowitej eliminacji dyżurowania

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: sejm/ rynekaptek.pl   04-03-2021, 12:02

Może przemyślenia wymaga koncepcja całkowitej eliminacji dyżurowania Ministerstwo zdrowia odpowiedziało na interpelację posła Fot. ShutterStock Data dodania: 19 grudnia 2022

W interpelacji dotyczącej dyżurów aptek poseł powołał się na projekt, który mówi o ustalaniu rozkładu pracy aptek przez wojewodę, w konkretnych godzinach w nocy i święta czy wycenie jednej godziny pracy apteki. Resort zdrowia jest zaskoczony.

Wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski, odpowiedział na interpelację posła Aleksandra Miszalskiego w sprawie zmiany przepisów dotyczących ustalania rozkładów godzin pracy aptek.

Poseł zwrócił w niej uwagę, że uchwały rad powiatów ws. dyżurów są nieadekwatne do możliwości aptek w zakresie ich pełnienia, z powodu epidemii, niewystarczającej liczby pracowników, małego zainteresowania zakupem leków w nocy i kwestii finansowych.

"Rady powiatów, jako organy administracji publicznej, ustalające rozkłady godzin pracy aptek, nie rezygnują z dyżurów nocnych i w dni ustawowo wolne od pracy, ponieważ z tego nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów oraz odpowiedzialności. Istniejąca sytuacja doprowadziła do masowej rezygnacji z dyżurowania przez apteki (...) Zasadnym wydaje się być zawieszenie uchwał wydanych na podstawie art. 94 ust. 2 stawy - Prawo farmaceutyczne" - napisał.

Pyta, jak ministerstwo ustosunkuje się do przedstawionej propozycji znowelizowania ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne? Do interpelacji nie dołączono wspomnianego projektu.

Tajemniczy projekt
Z odpowiedzi ministra można wywnioskować, że interpelant przedstawił do oceny projekt legislacyjny, w którym organem, który miałby określać rozkład pracy aptek, byłby wojewoda, wraz z podaniem godzin nocnych i świątecznych dyżurów.

"Nie jest jasne z jakich przyczyn organem, który inaczej niż obecna rada powiatu, określać ma w drodze zarządzenia rozkład pracy aptek, ma być wojewoda. Nie jest również jasne, dlaczego zasięg takich rozstrzygnięć wojewody ma być inaczej niż dziś ponadpowiatowy, i potencjalnie mogący dotyczyć obszaru całego województwa. W ocenie Ministra Zdrowia wojewoda nie jest organem, który zorientowany jest w sytuacji potrzeb na usługi apteczne we wszystkich powiatach w województwie" - odpowiedział urzędnik.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH