MR: takich spotkań nie było

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: Sejm/ rynekaptek.pl   17-03-2017, 10:26

MR: takich spotkań nie było Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Podczas wizyty w Izraelu przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju nie spotykał się z przedstawicielami przemysłu farmaceutycznego tego kraju, właścicielami, osobami zarządzającymi ani przedstawicielami firmy Super-Pharm - wyjaśnia Ministerstwo Rozwoju.

Zaproponowana regulacja w poselskim projekcie nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne dotyczy zmian strukturalnych i własnościowych aptek w Polsce, czego następstwem byłyby konsekwencje gospodarcze. Z uwagi na powyższe, podczas prac legislacyjnych, przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju odbywali spotkania z zainteresowanymi stronami.

Podczas spotkań nie były sugerowane zmiany dotyczące projektu ustawy, wskazywano jednak na
konsekwencje prawne i gospodarcze zaproponowanych rozwiązań - informuje wiceminister Jerzy Kwieciński, w odpowiedzi na interpelację posłów: Joanny Muchy, Rafała Trzaskowskiego, Cezarego Tomczyka, Sławomira Nitrasa, Agnieszki Pomaskiej i Pawła Olszewskiego w sprawie zmian w ustawie Prawo farmaceutyczne.

Posłowie pytali w lutym br., czy podczas wizyty w Izraelu minister rozwoju spotkał się z przedstawicielami przemysłu farmaceutycznego tego kraju oraz właścicielami, osobami zarządzającymi lub przedstawicielami firmy Super-Pharm? Wyrazili zaniepokojenie ingerowaniem zagranicznych koncernów farmaceutycznych w procedowany w Sejmie poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne.

Przypominają, że Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych w piśmie skierowanym w dniu 11 stycznia 2017 r. do Pana Wojciecha Murdzka, przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej ds. Deregulacji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - informując o tych działaniach pisze:

"(...) kwestie i obawy Ambasad i reprezentowanych przez nie inwestorów w stosunku do proponowanych zmian regulacyjnych były podnoszone podczas wizyty Wicepremiera M. Morawieckiego w Izraelu, z którego pochodzi jeden z największych inwestorów na tym rynku (Super-Pharm). W trakcie wizyty zapadły uzgodnienia, iż reprezentowana na spotkaniu strona rządowa podejmie działania mające na celu rozwiązanie podnoszonego problemu".

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH