MZ nie podziela zastrzeżeń dot. raportu NIK o chorych na alzheimera

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: PAP/ rynekaptek.pl   17-05-2017, 14:06

MZ nie podziela zastrzeżeń dot. raportu NIK o chorych na alzheimera Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

W powszechnym systemie opieki zdrowotnej nie stworzono narzędzi skutecznego i efektywnego rozwiązywania problemów osób z chorobą Alzheimera oraz ich rodzin - oceniła NIK w opublikowanym raporcie. Ministerstwo Zdrowia nie podziela wielu zastrzeżeń.

- Osoby z chorobą Alzheimera nie napotykają formalnych przeszkód w dostępie do badań diagnostycznych oraz leczenia (ze strony służby zdrowia) i opieki (ze strony pomocy społecznej). Jednak skuteczność i efektywność tych rozwiązań budzi bardzo poważne zastrzeżenia - uważa NIK.

Według NIK pacjenci z alzheimerem wymagają zindywidualizowanego podejścia, zaś istniejące rozwiązania nie są nastawione na wczesne wykrycie zagrożenia chorobą, brakuje np. badań przesiewowych dla osób w wieku senioralnym, ale także mechanizmów dających możliwość szybkiej diagnozy, a potem podjęcia wielospecjalistycznego leczenia i rehabilitacji na wczesnym etapie rozwoju choroby.

Wiceminister zdrowia Zbigniew Król mówił podczas zorganizowanego w NIK panelu ekspertów, że - Alzheimer nie ma w dalszym ciągu udowodnionej etiologii, jego przyczyna jest nieznana, a proces leczenia trudny.

Zdaniem wiceministra, robienie badań przesiewowych w nieokreślonej w grupie ryzyka populacji jest nieuprawnione. Dodał, że Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji poproszona o wskazanie rekomendacji, nie znalazła danych, które by predestynowały do podjęcia takiego działania.

NIK sygnalizuje, że liczba chorych na Alzheimera rośnie i szacuje, że w Polsce może to już być nawet pół miliona osób. - Do 2050 roku liczba ta - według różnych szacunków - wzrośnie nawet czterokrotnie - podała Izba.

NIK uważa, że ani minister zdrowia ani minister rodziny nie mają rzetelnych informacji na temat skali zjawiska, liczby chorych, ani kosztów leczenia i opieki.

- Mamy wiedzę na temat tego, ile wydaje NFZ na opiekę nad osobami z Alzheimerem - odpowiedział Król. Jak mówił, koszty leków dotyczą konkretnych molekuł, a nie rozpoznań. Odnosząc się do braku danych dot. nakładów prywatnych powiedział, że resort nie jest uprawniony do zbierania danych dot. wydatków spoza NFZ i programów, finansowanych ze środków publicznych.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH