MZ o opcji uznania praktyk techników odbytych za granicą

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: MZ/ rynekaptek.pl   14-09-2017, 18:46

MZ o opcji uznania praktyk techników odbytych za granicą Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Uzyskaj uznanie praktyki zawodowej odbytej poza Polską jeśli jesteś technikiem farmaceutycznym - informuje na swoje stronie internetowej resort zdrowia i podpowiada, jak to zrobić.

"Minister Zdrowia może uznać twoją praktykę zawodową, którą odbyłeś poza Polską" - informuje MZ.

Usługa jest bezpłatna. Sprawę można załatwić tylko w urzędzie lub listownie. Wniosek można złożyć w dowolnym momencie, zostawiając go w Biurze Podawczym Ministerstwa Zdrowia lub wysłać na adres resortu (Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Do wniosku należy dołączyć podanie (podpisane własnoręcznie) i dokumenty:
- dokument, który potwierdzi ewentualną zmianę imienia lub nazwiska;
- dyplom lub odpis dyplomu, który potwierdzi posiadane kwalifikacje do wykonywania zawodu technika farmaceutycznego;
- dokumenty obejmujące dane i informacje dotyczące:
1. zakresu odbytej praktyki zawodowej;
2. czasu trwania i miejsca odbywania praktyki zawodowej;
3. umiejętności nabytych podczas odbywania tej praktyki;
4. datę i miejsce (miasta) urodzenia;
- tłumaczenia wspomnianych dokumentów na język polski, jeżeli zostały wydane w języku obcym.
 
Dokumenty należy składać w oryginale. Jeśli nie jest to możliwe, można złożyć ich odpisy, jeżeli ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez polskiego notariusza lub konsula albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

W przypadku złożenia kompletnego wniosku, czas oczekiwania na decyzję to 90 dni od daty jego wpłynięcia do Ministerstwa Zdrowia. Jeśli wniosek jest niekompletny, resort zdrowia wezwie składającego wniosek o uzupełnienie.

W przypadku decyzji odmownej, jest 14 dni na to, żeby złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Resort zdrowia porówna zrealizowany przez składającego wniosek program oraz czas trwania praktyki zawodowej z polskim programem i czasem trwania praktyki zawodowej technika farmaceutycznego.
Maksymalnie może uznać dwuletni okres praktyki zawodowej.

Więcej: www.mz.gov.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH