MZ o roli prezesa AOTMiT w wydawaniu opinii o programach

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: MZ/rynekaptek.pl   29-09-2017, 08:40

MZ o roli prezesa AOTMiT w wydawaniu opinii o programach Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Samorządowy program polityki zdrowotnej, jeżeli uzyska pozytywną opinię prezesa AOTMiT, będzie mógł być realizowany i finansowany. Program będzie mógł być realizowany i finansowany również w przypadku, kiedy opinia prezesa będzie warunkowo pozytywna - wyjaśnia MZ.

Ministerstwo wyjaśnia, że wówczas – przed wdrożeniem do realizacji i finansowania – będzie istniał obowiązek usunięcia „warunku” wskazanego w opinii Prezesa. Resort podkreśla, że czym innym jest wdrożenie do realizacji programu, a czym innym jest finansowanie programu.

Tłumaczy, że projekt przepisów dotyczących programów polityki zdrowotnej obecnie procedowany w Sejmie zakłada jedynie, że za naruszenie dyscypliny finansów publicznych będzie uważane zaciągnięcie zobowiązania w związku z realizacją programu w dwóch przypadkach:
• kiedy nie pozyskano opinii Prezesa AOTMIT co do projektu tego programu (przyp. w ogóle wymaganej opinii nie zasięgnięto);
• gdy projekt programu uzyskał negatywną opinię.
W projektowanych przepisach jest mowa o doprecyzowaniu, w jakiej sytuacji mamy do czynienia z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, a nie – o kontrolowaniu wydatków samorządów – tłumaczy MZ.

Dodaje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje obowiązek uzyskiwania opinii Prezesa AOTMiT dotyczących projektów programów polityki zdrowotnej, jednak zdarza się, że takie opinie nie są uzyskiwane i tym samym programy są uruchamiane, realizowane i finansowane, mimo braku np. dowodów naukowych na skuteczność działań.

Jak podaje resort, obecnie art. 48a ustawy o świadczeniach wskazuje na konieczność uzyskania opinii Agencji przed rozpoczęciem realizacji programu polityki zdrowotnej (ppz), przy czym proces ten nie jest dokładnie opisany.

W ocenie ministerstwa brakuje określenia jak powinien być zbudowany program, jakie elementy należy uwzględnić w projekcie, co powodowało, że do oceny wpływały projekty różnej jakości.

Brakuje także opisania jak przebiega proces oceny i jakie jest postępowanie w przypadku, gdy opis w projekcie nie spełnia wymogów konstrukcji programu i nie może zostać właściwie oceniony. Brakiem jest też (w sposób precyzyjny) określenie, kiedy opinia Agencji nie jest wymagana, jak również brakuje określenia roli opinii Agencji, która nie jest wiążąca – nawet w przypadku oceny negatywnej.

Ponadto ministerstwo stwierdza, że nie ma obowiązku sprawozdawania realizacji i wyników programu, tym samym nie wiadomo jakie działania są podejmowane na terenie kraju, a co za tym idzie, czy finanse publiczne są wydatkowane w sposób właściwy.

Więcej: http://www.mz.gov.pl/

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH