MZ ponownie o minimalnych wynagrodzeniach

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: MZ/rynekaptek.pl   13-06-2017, 09:27

MZ ponownie o minimalnych wynagrodzeniach Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Resort Zdrowia w nawiązaniu do doniesień medialnych wyjaśnienia kwestię wynagrodzeń pracowników medycznych. Ustawa wprowadza minimalne poziomy płac zasadniczych - oznacza to, że pracownik nie może otrzymywać pensji niższej, niż tej określonej w regulacji.

Jak przypomina ministerstwo,  8 czerwca br., Sejm przyjął ustawę o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Ma ona na celu podniesienie wynagrodzeń tych pracowników medycznych, którzy zarabiają najmniej w poszczególnych grupach zawodowych.

Ustawa wprowadza minimalne poziomy płac zasadniczych, poniżej których nie będzie można ustanowić wynagrodzenia zasadniczego pracownika wykonującego zawód medyczny.

Docelowe kwoty najniższych wynagrodzeń zasadniczych zostały ustalone na poziomie zbliżonym do obecnych średnich wynagrodzeń zasadniczych poszczególnych grup zwodów medycznych.

MZ wyjaśnia, że ustawa nie wprowadza siatki płac regulującej wysokość wynagrodzeń pracowników medycznych, czyli określającej, ile będą zarabiać pracownicy przynależni do poszczególnych grup zawodowych.

Zaznacza, iż z uwagi na powyższe, tabelę zawartą w uzasadnieniu do nowej regulacji nie należy czytać w sposób, z którego wynikałoby, że każdy pracownik w danej grupie zawodowej w określonym w ustawie przedziale czasowym będzie otrzymywał płacę zasadniczą w wysokości wskazanej w tej tabeli.

Podane kwoty oznaczają najniższe wynagrodzenie zasadnicze, czyli wskazują, że pracownik nie może otrzymywać niższej płacy zasadniczej niż kwota wyszczególniona w tabeli.

Zgodnie z tabelą, najniższe wynagrodzenie zasadnicze do 31 grudnia 2019 r. dla farmaceuty, fizjoterapeuty, diagnosty laboratoryjnego albo innego pracownika wykonującego zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-4, wymagający wyższego wykształcenia i specjalizacji - będzie wynosiło 4,095 zł brutto i ma do 2021 r. wzrosnąć do 5,251 zł. brutto.

Z kolei dla farmaceuty, fizjoterapeuty, diagnosty laboratoryjnego albo innego pracownika wykonującego zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-5, wymagający wyższego wykształcenia, bez specjalizacji pensja w ramach najniższego wynagrodzenie zasadniczego do 31 grudnia 2019 r. będzie wynosiła 2,847 zł brutto. W 2021 r. ma już wynosić 3,651 zł brutto.

Więcej: http://www.mz.gov.pl

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH