MZ: skala i forma protestów techników jest niezrozumiała

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: Sejm/ rynekaptek.pl   06-07-2017, 11:26

MZ: skala i forma protestów techników jest niezrozumiała Z protestu techników farmaceutycznych

W ostatniej nowelizacji ustawy Pf nie wprowadzono zmiany przepisu art. 91 ust. 1, odnoszącego się do uprawnień techników farmaceutycznych, a tym samym nie znajdują podstaw ich obawy, że inicjatywa poselska zmierza do ograniczenia ich uprawnień - podkreśla wiceminister zdrowia, Marek Tombarkiewicz.


Minister nie rozumie tego protestu
- Minister Zdrowia przedstawiał swoje stanowisko w przedmiotowej kwestii już wielokrotnie, zaś zakres zmian w ustawie nowelizującej jest bezdyskusyjny co do faktu, że nie obejmuje art. 91 ust. 1 pkt 1 ustawy nowelizowanej, w obrębie którego zachowane zostaje status quo, stąd niezrozumiała jest zarówno skala, jak i forma podnoszonych przez przedstawicieli protestów. Protesty te wynikają wyłącznie z faktu, iż w przepisie tym pierwotnie (obecnie nieaktualne) proponowano dokonać modyfikacji zapisu wskazującego usytuowanie listy/wykazu substancji bardzo silnie działających (względnie leków zawierających te substancje) - zauważa minister Tombarkiewicz.

Ukonstytuowanie wykazu w Farmakopei Polskiej jako źródle informacji odnośnie trucizn (czyli substancji bardzo silnie działających) miało jakoby być przedmiotem rzekomego ograniczenia praw, których technicy farmaceutyczni – zgodnie z linią prezentowaną przez Ministra Zdrowia, nie posiadają i nigdy nie posiadali (przynajmniej pod reżimem art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne).

W tym konkretnym zakresie oczywistym jest, że informacja w Farmakopei Polskiej (w której faktycznie określony jest rzeczony wykaz) jest to ta sama informacja, która zawarta była w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który nadal w analizowanym przepisie – w jego obowiązującym kształcie – jest wskazany jako źródło informacji o substancjach bardzo silnie działających i istotnie – w tym aspekcie pozostaje nieaktualny.

Od kilku bowiem lat Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nie określa wykaz trucizn, czyli substancji bardzo silnie działających (takich jak np.: atropina, adrenalina, misoprostol, pilocarpina, vinblastyna), w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast ten sam organ publikuje ten wykaz w ramach Farmakopei Polskiej.
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH