MZ: ustawa dot. wyrobów medycznych opiera się na dwóch filarach

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: Jacek Janik/ rynekaptek.pl   18-05-2017, 08:03

MZ: ustawa dot. wyrobów medycznych opiera się na dwóch filarach Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Milena Kruszewska, rzecznik prasowy resortu zdrowia, informuje, że w ministerstwie trwają prace nad ostatecznym kształtem ustawy refundacyjnej w zakresie wyrobów medycznych.

Jednym z głównych założeń projektu jest wprowadzenie przepisów umożliwiających wyodrębnienie kosztów wyrobów medycznych stosowanych w ramach świadczeń gwarantowanych.

Według planowanych zasad pacjent będzie mógł skorzystać z mechanizmu dopłaty do preferowanego przez siebie wyrobu medycznego. Oznacza to, że NFZ będzie osobno pokrywał koszt procedury medycznej (np. operację) i osobno koszt wykorzystanego wyrobu medycznego, na który zdecyduje się pacjent.

Osoba korzystająca z wyrobu w ramach świadczeń gwarantowanych będzie miała zawsze zapewniony produkt mieszczący się w limicie finansowania, który ustali Ministerstwo Zdrowia. Jednak w przypadku wskazania przez pacjenta wyrobu medycznego, którego cena urzędowa będzie wyższa niż limit finansowania, dopłaci on różnicę między tą właśnie ceną wyrobu a limitem finansowania. W przypadku, gdy wybierze wyrób medyczny spoza obwieszczenia refundacyjnego, pokryje koszt jego zakupu.

Jak tłumaczy Milena Kruszewska projektowana ustawa opiera się na dwóch filarach. Pierwszy to zapewnienie pacjentom optymalnej jakości wyrobów medycznych, drugi obejmuje wprowadzenie cen urzędowych wyrobów medycznych w grupach wyłonionych do procedury refundacyjnej.

- Oba filary są niezbędne, aby zapewnić pacjentom dostępność do wyrobów medycznych o dobrej jakości. Obecnie ani jakość, ani cena refundowanych wyrobów medycznych nie podlegają monitorowaniu - przypomina rzecznik MZ.

Obniżyć zbyt wysokie marże
Zwraca uwagę, że założeniem projektu ustawy jest m.in. wprowadzenie mechanizmu uprawniającego ministra zdrowia do zdefiniowania grup wyrobów medycznych objętych procedurą wniosków refundacyjnych, z udziałem Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji i NFZ, oraz określenie minimalnych standardów jakości, które będą musiały spełniać wyroby medyczne w tych grupach.

- Podstawowym warunkiem złożenia wniosku refundacyjnego będzie spełnienie przez wyrób medyczny minimalnych standardów jakości, które potwierdzi opinia o jakości wyrobu medycznego wydawana przez prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych - wyjaśnia rzecznik MZ.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH