MZ: zniesienie niektórych obostrzeń dla osób zaszczepionych p/ COVID-19. Co zaproponowano?

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: kprm.gov.pl/ rynekaptek.pl   21-12-2020, 08:01

MZ: zniesienie niektórych obostrzeń dla osób zaszczepionych p/ COVID-19. Co zaproponowano? Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 będą mogły bez dodatkowych testów diagnostycznych korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz być przyjętymi do domu pomocy społecznej, a także nie będą uwzględniane w limitach dotyczących tzw. spotkań towarzyskich.

W stosunku do obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2132) w projekcie rozporządzenia przewiduje się zniesienie niektórych obostrzeń dla osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 będą mogły bez dodatkowych testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz być przyjętymi do domu pomocy społecznej, a także nie będą uwzględniane w limitach dotyczących tzw. spotkań towarzyskich.

Nie będzie także w ich przypadku potrzeby odbywania kwarantanny w przypadku kontaktu z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 albo przekraczania granicy państwowej (nie tylko tej zewnętrznej w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen).

Brak kwarantanny dotyczyć ma także tzw. ozdrowieńców - tj. osób, które były poddane izolacji w warunkach domowych, izolacji albo hospitalizacji z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Ponadto rozporządzenie wprowadza zasady kwarantanny narodowej, zapowiedziane wcześniej przez ministra zdrowia:

Umożliwienie realizowania rehabilitacji organizowanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych, gdyż jej przerwanie grozi istotnymi skutkami zdrowotnymi i społecznymi.

Z uwagi na sytuację epidemiczną wprowadzenie dodatkowych obostrzeń m.in. w zakresie prowadzenia usług hotelarskich oraz działalności tzw. galerii handlowych.

Ograniczenie współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i organizacji wydarzeń sportowych wyłącznie do sportu zawodowego, lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy (pod warunkiem organizowania ww. współzawodnictwa, zajęć i wydarzeń bez udziału publiczności).

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH