Na lek pacjenta nie stać, ale suplement kupi

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: Luiza Jakubiak/ rynekaptek.pl   28-03-2017, 09:04

Na lek pacjenta nie stać, ale suplement kupi Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

W świadomości społecznej, jak ktoś występuje w białym fartuchu, to kojarzy się z lekarzem. Taki praktykom powinniśmy postawić ewidentny szlaban - ocenia Jacek Kozakiewicz, prezes Śląskiej Rady Lekarskiej mówiąc o udziale takich osób w reklamach suplementów.

Resort zdrowia od pewnego czasu sygnalizuje propozycje rozwiązań, o których pisaliśmy. Co proponują inni?

Raport nie był zaskoczeniem
- Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia, art. 31 tej ustawy, prezes URPL ma tylko jeden „punkt styczny” z żywnością, jaką jest suplement diety. Powstaje on wówczas, gdy Główny Inspektor Sanitarny zobowiąże podmiot odpowiedzialny do przedstawienia opinii prezesa URPL nt. tego, czy dany suplement nie spełnia przypadkiem definicji produktu leczniczego - wyjaśniała rolę URPL Anna Cieślik, dyrektor Departamentu Oceny Produktów Leczniczych URPL, podczas sesji „Szanowny Pacjencie – suplement diety to nie lek!”, w ramach II Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Katowice, 9-10 marca).

Zwróciła uwagę na jeszcze inny problem na styku suplementów i leków w obszarze prawa. Przypomniała, że artykuł 2a ustawy prawo farmaceutyczne mówi, że jeżeli jakiś produkt spełnia definicję suplementu diety i produktu leczniczego, powinien podlegać prawu farmaceutycznemu.

- Mamy problem z egzekwowaniem tego zapisu. Jest mnóstwo produktów o tym samym składzie, ale dwóch różnych statusach. Zdarza się także i tak, że wytwórca wprowadza jakiś produkt przez kilkadziesiąt lat jako lek, a następnie zgłasza go do GIS jako suplement diety. Nie dziwię się, że pacjent potem myli te dwie kategorie - mówiła.

Przedstawicielka URPL przyznała, że raport NIK o suplementach diety nie był dla niej zaskoczeniem. Zwróciła uwagę, że rynek suplementów pod względem ilości produktów na rynku jest nawet większy od rynku leków:- Trudno określić skalę wad jakościowych suplementów, skoro są one kontrolowane tak wyrywkowo. Postulujemy jakąś formę certyfikacji czy takiej kontroli, by społeczeństwo miało pewność, że przy zakupie suplementu w aptece będzie on bezpieczny i skuteczny.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH