NIA: bez zakazu reklamy aptek za odpowiednio duże zakupy w aptekach rozdawane byłyby żelazka

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: NIA/ rynekaptek.pl   10-03-2021, 07:47

NIA: bez zakazu reklamy aptek za odpowiednio duże zakupy w aptekach rozdawane byłyby żelazka Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej odnosi się do postulatów ZPP - z większością z nich się nie zgadza (fot. Pixabay)

Po wejściu w życie AdA dostrzeżono zjawisko słupowania, czyli bardzo szkodliwego procederu, któremu trzeba bezkompromisowo przeciwdziałać - mówi prezes NRA, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

  • Franczyza jest legalnym sposobem na biznes, ale w opisywanym przypadku służy do omijania przepisów prawa i prowadzi do tzw. słupowania
  • Bez przepisów o 1 procencie doszłoby do monopolizacji rynku
  • Gdyby nie zakaz reklamy aptek, za odpowiednio duże zakupy rozdawane byłyby żelazka, patelnie czy miksery

1 marca 2021 r. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców skierował na ręce wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosława Gowina, listę 50 propozycji zmian prawa.

Wśród wskazanych postulatów znajdują się propozycje stricte związane z sektorem aptecznym, które – zdaniem Naczelnej Rady Aptekarskiej – nie poprawią sytuacji wymienionego sektora, lecz dodatkowo ją skomplikują poprzez wzmocnienie pozycji jednej, wybranej grupy przedsiębiorców, obejmującej duże, sieciowe podmioty, kosztem innej grupy, składającej się z mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców prowadzących działalność na krajowym rynku.

Prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska przygotowała swoje pismo do Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Gowina (całość w załączniku).

Propozycja ZPP zmierza do monopolu
W dokumencie szefowa Izby komentuje m.in. wprowadzone ustawą Apteka dla Aptekarza kryteria demograficzno-geograficzne.

"Takie rozwiązanie stymuluje powstawanie aptek na obrzeżach miast oraz jednocześnie zwiększa dostępność pacjentów do placówek. Przyjęte wartości 3 tys. pacjentów na aptekę oraz odległość 500 metrów od sąsiedniej apteki powodują, że zachowana jest przez placówkę rentowność z równoczesnym świadczeniem pełnego zakresu usług" - napisała prezes NRA.

NIA nie zgadza się także z argumentacją ZPP kwestionującą przepisy antykoncentracyjne: "Propozycja zmierza bezpośrednio do całkowitej monopolizacji rynku usług farmaceutycznych i przejęcia go przez duże, międzynarodowe podmioty".

Słupowanie to bardzo szkodliwy proceder
Prezes Izby odniosła się również to kwestii franczyzy aptecznej. Uznała, że co do zasady jej się nie sprzeciwia. Natomiast po wejściu w życie AdA dostrzeżono zjawisko kreowania stosunków prawnych w taki sposób, aby przedsiębiorca nieuprawniony do prowadzenia apteki na gruncie obowiązujących przepisów mógł prowadzić tę działalność za pomocą innego podmiotu uprawnionego.

"Zjawisko to obejmuje m.in. tzw słupowanie, czyli bardzo szkodliwy proceder, któremu trzeba bezkompromisowo przeciwdziałać" - napisała.

Nie podziela też stanowiska w sprawie konieczności zmiany przepisów dotyczących zakazu reklamy aptek. "Nawet złagodzenie tego zakazu, nie mówiąc już o całkowitym jego zniesieniu, stanowiłoby zachętę dla części podmiotów komercyjnych, szczególnie sieci aptek, do ponownego tworzenia programów lojalnościowych, w których za odpowiednio duże zakupy rozdawane byłyby żelazka, patelnie czy miksery" - przypomniała.

Samorząd jest transparentny
Szefowa Izby podkreśla też chybiony postulat o rezygnacji z przesłanki rękojmi należytego prowadzenia apteki oraz wyłączenie samorządu aptekarskiego z procedury zmiany i ustanowienia kierownika apteki.

"Opiniowanie kandydatów na kierownika apteki jest jedną z ustawowych kompetencji samorządu aptekarskiego" - podkreśla.

W zakresie propozycji dotyczącej regulacji samorządu aptekarskiego poprzez wprowadzenie publicznego rejestru korzyści dla członków władz oraz wprowadzenia na poziomie ustawowym jednolitych i przejrzystych zasad wyborów do organów samorządu, NIA wskazuje, że członkowie władz samorządu aptekarskiego działają transparentnie i nie przyjmują korzyści od podmiotów zewnętrznych.

 

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

DO POBRANIA


comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH