NIA: dodanie uporczywości przy naruszaniu samodzielności zawodowej farmaceuty rozmywa sankcję

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: NIA, LJ/ rynekaptek.pl   18-11-2020, 08:33

NIA: dodanie uporczywości przy naruszaniu samodzielności zawodowej farmaceuty rozmywa sankcję Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Senatorowie komisji zdrowia przyjęli poprawkę, która w ocenie samorządu aptekarskiego oznacza, że przepis nie może być praktycznie stosowany. Dopiero uporczywe naruszanie samodzielności zawodowej farmaceuty daje możliwość cofnięcia zezwolenia.

17 listopada br. senatorowie komisji zdrowia rozpatrzyli projekt ustawy o zawodzie farmaceuty. Za przyjęciem regulacji głosowali wszyscy obecni podczas obrad senatorowie. Ustawa trafi teraz na posiedzenie plenarne Senatu, które zaplanowano w dniach 25, 26 i 27 listopada 2020 roku.

Podczas posiedzenia komisji, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska podziękowała za dotychczasowe prace nad projektem wyrażając nadzieję, że jego dalsze procedowanie umożliwi wykonywanie zawodu farmaceuty w sposób niezależny.

Odniosła się też do działań prowadzonych przez część organizacji zrzeszających pracodawców: - Wbrew opiniom części przedsiębiorców ustawa o zawodzie farmaceuty nie pozbawia ich prawa do podejmowania najważniejszych decyzji w związku z prowadzeniem przez nich działalności. Ustawa w sposób jasny definiuje na czym polega opieka farmaceutyczna, co rozumiemy pod pojęciem usługi farmaceutycznej oraz jakie są zadania zawodowe kierownika apteki – podkreśliła prezes NRA.

Jednak senatorowie przyjęli dwie poprawki wbrew opinii samorządu aptekarskiego.

Pierwsza z nich zmodyfikowała przesłanki fakultatywnego cofania zezwolenia. Powrócono do poprzedniego zapisu, który przewidywał, że zezwolenie można cofnąć, jeśli podmiot prowadzący aptekę uporczywie narusza samodzielność zawodową farmaceuty.

Druga: jeśli podmiot prowadzący tę placówkę uniemożliwiania realizację zadań przez kierownika apteki, punktu aptecznego lub osobę odpowiedzialną w hurtowni farmaceutycznej, WIF może nakazać usunięcie stwierdzonych uchybień w wyznaczonym terminie. Dopiero w przypadku nieusunięcia uchybień w terminie, organ może może nakazać w drodze unieruchomienie hurtowni farmaceutycznej bądź jej części, apteki lub punktu aptecznego na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Po wczorajszych obradach senackiej komisji, NIA opublikowała broszurę informacyjną dotyczącą ustawy o zawodzie farmaceuty.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH