NIA: zlikwidować dysproporcje płacowe pomiędzy farmaceutami szpitalnymi a lekarzami

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: NIA/ rynekaptek.pl   02-03-2021, 10:22

NIA: zlikwidować dysproporcje płacowe pomiędzy farmaceutami szpitalnymi a lekarzami Prezes NRA o wynagrodzeniu farmaceutów - powinno byc takie samo jak lekarzy o równoważnych kwalifikacjach zawodowych (fot. NIA)

Chcemy zapewnienia farmaceucie szpitalnemu takiego samego poziomu wynagrodzenia jakie pobiera lekarz o równoważnych kwalifikacjach zawodowych - mówi szefowa NRA, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

25 września 2020 r. Minister Zdrowia powołał Zespół do spraw opracowania propozycji zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

W skład zespołu nie zostali powołani przedstawiciele samorządów zawodowych, wskutek czego samorządy zawodów medycznych, w tym Naczelna Rada Aptekarska wystąpiły do Ministra Zdrowia z wnioskiem o włączenie w prace zespołu.

Powyższa prośba została zrealizowana w lutym 2021 roku w sposób pośredni, polegający na wprowadzeniu możliwości występowania samorządów zawodowych w roli ekspertów stron Rady Dialogu Społecznego.

Przedstawiciele Naczelnej Rady Aptekarskiej zostali zaproszeni do Rady przez Forum Związków Zawodowych.  Ze strony NRA farmaceutów szpitalnych reprezentują: Ewa Steckiewicz-Bartnicka – koordynator Komisji ds. Farmacji Szpitalnej i Marcin Bochniarz – członek Komisji.

- Dotychczas odbyły się trzy spotkania. Trudno nie odnieść jednak wrażenia, że prace w tym zespole nie idą w kierunku realnego rozwiązania problemu, lecz faworyzowania pewnych grup zawodowych kosztem innych, dlatego w najbliższym czasie zwrócimy się do ministra zdrowia z prośbą o umożliwienie szerszych konsultacji, uwzględniających głos wszystkich zawodów medycznych. W tej kwestii potrzebny jest konstruktywny dialog, bez względu na dotychczasową pozycję negocjacyjną niektórych środowisk - komentuje prezes NRA, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

Przedstawia, jak wygląda to obecnie, a jaka jest propozycja resortu zdrowia.

Aktualnie
dla farmaceuty bez specjalizacji - 0,73 (3772 zł brutto);
dla farmaceuty ze specjalizacją - 1,05 (5426 zł brutto).

Propozycja MZ - od 1 lipca br. współczynniki te miałyby wynosić:
dla farmaceuty bez specjalizacji – 0,81 (4186 zł brutto) - więcej o 414 zł
dla farmaceuty ze specjalizacją – 1,06 (5478 zł brutto) - więcej o 52 zł.

Dlatego Naczelna Rada Aptekarska postuluje o zmiany w wynagrodzeniach.

- Nasza propozycja zmierza w kierunku zapewnienia farmaceucie bez specjalizacji takiego samego poziomu wynagrodzenia jakie pobiera lekarz bez specjalizacji. Z kolei w przypadku farmaceuty ze specjalizacją wynagrodzenia równego płacy lekarza ze specjalizacją - mówi szefowa NRA.

- Postulujemy zlikwidowanie dysproporcji płacowych pomiędzy farmaceutami a lekarzami o równoważnych kwalifikacjach zawodowych poprzez dokonanie zmian w załączniku do ww. ustawy polegającej nadaniu pozycjom 1-3 następującego brzmienia:

A tym samym wykreśleniu w poz. 5 i 6 słowa „farmaceuta”.

Prezes wnioskuje też o zmiany w specjalizacji i egzaminach PESF.

Przede wszystkim przyjęcie rozwiązań analogicznych do tych, które zostały przyjęte dla lekarzy, a więc w przypadku specjalizacji - finansowanie z budżetu państwa oraz finansowanie z budżetu państwa kosztów przystąpienia do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów (PESF).

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH