NIK: spadek efektywności kontroli NFZ

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: NIK/ rynekaptek.pl   23-11-2017, 10:04

NIK: spadek efektywności kontroli NFZ Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

W 2016 roku NFZ przeprowadził 3 247 kontroli świadczeniodawców, ordynacji lekarskiej oraz aptek, tj. prawie 16 proc. mniej niż w 2015 r. W ich wyniku ustalono do zwrotu środki w wysokości ponad 66 mln zł, czyli o 77 mln zł mniej niż w 2015 r. (tj. 54 proc. mniej) - wylicza NIK.

- W 2016 roku na jedną złotówkę wydatkowaną w związku z zatrudnieniem kontrolującego przypadały ustalenia finansowe w wysokości jednego złotego i 74 groszy, natomiast w 2015 r. były to cztery złote, ponadto na jedną osobę zatrudnioną, wykonującą zadania kontrolne, średnio na rok w 2016 roku przypadało 7,6 kontroli, a w 2015 r. na jedną osobę przypadało 8,7 kontroli - szacuje dalej Najwyższa Izba Kontroli we wnioskach pokontrolnych dotyczących realizacji zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2016 roku.

W ocenie Izby, spadek efektywności przeprowadzanych kontroli w 2016 roku są efektem zapowiadanych zmian w ochronie zdrowia i planami likwidacji NFZ oraz nieprzedstawieniem konkretnych rozwiązań przez Ministra Zdrowia w tym zakresie.

Większa rotacja, brak postępu w informatyzacji
Z niepewną sytuacja Funduszu wiązała się też zwiększona rotacja pracowników, co stwarzało ryzyko dla prawidłowej realizacji zadań przez płatnika oraz utrudniało wykonywanie zadań oddziałów wojewódzkich NFZ, w szczególności w komórkach kontrolnych. Skutkowało to wypłaceniem ekwiwalentów za niewykorzystany urlop (w 2016 r. - ponad 421 tys. zł, w 2015 r. - 357 tys. zł.) oraz znaczną liczbą wakatów - ok. 200, a także trudnościami w pozyskiwaniu nowych pracowników.

Zdaniem NIK, dokonywane przez Ministra Zdrowia częste zmiany koncepcji informatyzacji systemu ochrony zdrowia, utrudniają powstanie spójnego systemu informacyjnego. Brak decyzji strategicznych Ministra Zdrowia i zapowiadana likwidacja NFZ spowodowały, że nie przeprowadzono istotnych usprawnień w funkcjonowaniu systemów informatycznych NFZ, a także nie wprowadzono nowych rozwiązań informatycznych, ułatwiających pacjentom korzystanie ze świadczeń zdrowotnych.

Skutkuje to m.in. trudnościami w budowie systemu rozliczania i weryfikacji świadczeń, niewprowadzeniem mechanizmów autoryzacji wykonania świadczenia w czasie rzeczywistym przez lekarza i pacjenta oraz rozwiązań ułatwiających pacjentom korzystanie ze świadczeń zdrowotnych w systemie publicznym.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH